Biz kimiz

PEDro Ortaklığı 1999’da hem klinisyen hem de akademisyen olan küçük bir fizyoterapist grubu tarafından kuruldu. PEDro Ortaklığı şu anda University of Sydney ve Sydney Local Health District’ndeki Institute for Musculoskeletal Health bulunmaktadır. Misyonumuz, eldeki en iyi kanıtların klinik uygulamalarını kolaylaştırarak fizyoterapi hizmetlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktır. PEDro Ortaklığı, etkili fizyoterapinin “insan merkezli, önleme odaklı, güvenli ve teknik açıdan yeterli, eldeki en iyi kanıtlara dayanan ve etkin şekilde yönetilen” olduğuna inanmaktadır.

PEDro Ortaklığı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak etkili fizyoterapi araştırma ve uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilere danışarak görev yapıyor:

  • Meslek kuruluşları (World Physiotherapy’nin üye kuruluşları dahil)
  • Fizyoterapi hizmetlerinin alıcıları (üçüncü parti ve işçi tazminatı düzenleyen otoriteler ve sigorta şirketleri ile sağlık fonları dahil)
  • Fizyoterapi sağlayıcıları (fizyoterapi departmanları, bölge sağlık otoriteleri ve özel çalışan pratisyenler dahil)
  • Fizyoterapi kayıt ve lisans otoriteleri
  • Fizyoterapi eğitim programları ve
  • Tüketici çıkarlarını temsil eden gruplar.

Rutin fizyoterapi klinik uygulamalarında, eldeki en iyi kanıtı kullanmak için pek çok engel bulunmaktadır. PEDro Ortaklığı bu engelleri aşmaya yardımcı çeşitli hizmetler sunmaktadır:

  • Kanıtlara erişim: PEDro Ortaklığı, Fizyoterapi Kanıt Veri Tabanı (PEDro) ile Tanısal Test Doğruluğu veri tabanını (DiTA) sürdürmektedir. PEDro, randomize kontrollü çalışmaları, sistematik derlemeleri ve kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan fizyoterapi ile ilgili bir veri tabanıdır. DiTA, fizyoterapiyle ilgili tanısal testlerin doğruluğuna yönelik temel çalışmalarla sistematik derlemelerin bir veri tabanıdır. Her ikisi de fizyoterapistlerin ve diğerlerinin tedavi etkinliğine ve tanısal testlerin doğruluğuna yönelik en iyi kanıtlara hızlı erişimlerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Eleştirel değerlendirme: PEDro’da dizinlenen çalışmaların kalitesi PEDro ölçeği kullanılarak puanlanır. PEDro Ortaklığı, kullanıcılara klinik araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisi kazandırmak için çevrimiçi PEDro ölçeği eğitim programını da içeren dersler ve uygulamalı seminerler (workshop) düzenlemektedir.
  • Uygulama/hayata geçirme: Tedavi etkisinin açık bir kanıtı olsa bile özellikle kanıt güncel uygulamalarla uyuşmuyorsa, kanıta dayalı uygulamayı hayata geçirmek zor olabilir. PEDro Ortaklığı bireylerle ve gruplarla uygulama projeleri üzerinde çalışarak etkili sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. PEDro Ortaklığı taraflara sağlık mesleklerinde davranış değişimine öncülük eden uygulama stratejilerini seçme konusunda yardımcı olabilir.

Yönetim Komitesi

PEDro Ortaklığı bir Yönetim Komitesi tarafından yönetilmektedir:

Profesör Catherine Sherrington

University of Sydney ve Sydney Local Health District’ndeki Institute for Musculoskeletal Health

PhD, MPH, BAppSc(Physiother), FACP, FAHMS

Cathie, Institute for Musculoskeletal Health Fiziksel aktivite, Yaşlanma ve Engel temasına liderlik etmektedir. Araştırmaları, yaşlılarda ve fiziksel engelli kişilerde düşmeleri önlemeye ve hareketliliği arttırmaya yönelik fiziksel aktivite müdahalelerine odaklanmaktadır. PEDro kurucularından birisidir.

Doç Dr Mark Elkins

The University of Sydney

PhD, MHSc, BA, Bphty

Mark, Sydney Local Health District işyeri temelli araştırmalarla klinisyen ve mentörlere araştırma yöntemleri öğretmektedir. Kişisel araştırma ilgi alanı şunları içermektedir: solunum hastalıklarında fiziksel ve farmakolojik terapiler; tüm etkiyi en üst düzeye çıkarmak için bu terapilerin koordinasyonu; yayımlanmış araştırmaların klinisyenler tarafından anlaşılmasının ve uygulanmasının geliştirilmesi. Aynı zamanda, Sydney Medical School Klinik Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır ve Journal of Physiotherapy’nin Bilimsel Editörüdür.

Natalie Collins

School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland

PhD, MSportsPhysio, BPhty(Hons)

Dr Anita Amorim

School of Health Sciences, Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney

PhD, BPhty(Hons)

Anita, Sidney Üniversitesi’nde Fizyoterapi alanında Kıdemli Öğretim Görevlisidir. Araştırmaları, etkili tedavilerin keşfinden sağlık sistemi içinde çeviriye kadar, uygulama bilimi yelpazesinde kronik kas-iskelet ağrısının yenilikçi ve kanıta dayalı yönetimine odaklanmaktadır. Araştırması, davranış değişikliği yoluyla kas-iskelet ağrısı olan kişilerde gereksiz sağlık hizmeti kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. 2022 yılında PEDro Yönlendirme Komitesine katılmıştır.

Doçent Leanne Hassett

School of Health Sciences, University of Sydney; Institute for Musculoskeletal Health, University of Sydney and Sydney Local Health District; Sydney Health Partners

PhD, MHlthSc(NeuroPHTY), BAppSc(Phty)

Leanne, Sydney Üniversitesi’nde öğretim ve araştırma akademisyenidir ve Sydney Health Partners bünyesindeki Uygulama Bilimi Programında Kapasite ve Yetenek akışına liderlik eder. Yaşlı erişkinlerde ve engelli olan yetişkinlerde hareketliliği ve fiziksel aktiviteyi iyileştirmeye yönelik müdahalelerin etkinliğini test etmek ve etkili müdahalelerin uygulamaya uygulanmasını değerlendirmek için araştırmalar yürütmektedir.

Dr Kelly Gray

Faculty of Medicine, Health & Human Sciences, Macquarie University

SFHEA, PhD, BAppSc(Physio)

Kelly, Macquarie Üniversitesi’nde Fizyoterapi Doktoru’nda Kıdemli Öğretim görevlisidir. Bir Öğretim ve Liderlik akademisyeni olarak, yeni nesil fizyoterapistlere kanıta dayalı fizyoterapinin uygulanmasını güçlendirmeye odaklanmıştır. Araştırma alanları arasında pediatrik fizyoterapi ve etik bulunmaktadır. 2022’de PEDro Yönlendirme Komitesi’ne katıldı.

Professor Kim Delbaere

Falls, Balance & Injury Research Centre at Neuroscience Research Australia

BAppSc(Rehabilitation), MPT, M.Ed, PhD

Kim, Neuroscience Research Australia’daki düşme, Denge ve Yaralanma Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Baş Araştırma Bilimcisi ve İnovasyon ve Çeviri Direktörüdür. Kim, düşme için risk faktörlerini, düşme ile ilgili endişeleri ve optimal olmayan yaşlanmayı belirlemeye büyük katkılarda bulundu. Kim, teknolojiyi kullanarak, uzaktan uyumluluk izleme, risk altındaki bireylerin daha doğru bir şekilde hedeflenmesi, davranış değişikliği tekniklerinin kullanılması ve müdahalelerin bireysel yeteneklere ve yaşam tarzlarına uyacak şekilde daha fazla kişiselleştirilmesi yoluyla kendi kendini yöneten programlara katılımı ve uyumluluğu artırdı. 2023 yılında PEDro Yönlendirme Komitesine katılmıştır.

Dr Marita Dale

School of Health Sciences, Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney

PhD, BAppSc(Physio)

Marita, Sidney Üniversitesi’nde Fizyoterapi Disiplini’nde öğretim ve araştırma akademisyenidir. Marita’nın araştırma alanları arasında kronik solunum yolu hastalıkları için egzersiz eğitimi ve pulmoner rehabilitasyon hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer almaktadır. 2023 yılında PEDro Yönlendirme Komitesine katılmıştır.

Danışma Paneli

PEDro Ortaklığı’nın kanıta dayalı uygulamalarla ilgili çeşitli alanlardan gelen uzmanlardan oluşan bir Danışma Paneli vardır. Danışma Paneli üyeleri:

Profesör Leonardo Oliveira Pena Costa

Universidade Cidade de São Paulo, Brezilya

Leo, Universidade Cidade de São Paulo’daki Fizik Tedavi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başkanıdır. Araştırmaları, bel ağrısı olan kişilerde farmakolojik olmayan müdahalelerin etkilerine odaklanmaktadır.

Profesör Rebecca L Craik

Arcadia University, Amerika Birleşik Devletleri

Beck, Arcadia University Sağlık Bilimleri Kolejinin Dekanı olup, önceden Fizik Tedavi Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Gerek yaşlı bireylerle gerekse insan hastalıklarının hayvan modelleriyle incelenmesi konusunda çalışırken araştırmalarının teması, uyarlanabilirliktir (adaptability). Kalça Kırığı Sonrasında Toplum İçinde Ambulasyonun Geliştirilmesi çalışmasının baş araştırmacılarındandır.

Profesör Sally Green

Monash University, Avustralya

Sally, Cochrane Australia’nın yöneticilerindendir. Aktif bir Cochrane hakemidir. Araştırmaları, çalışma sonuçlarından klinik uygulama ve politikada sürekli değişime kadar bilginin en etkili ve verimli yolunu inceleyerek sağlık çıktılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Profesör Sallie Lamb

University of Exeter, Birleşik Krallık

Sallie, University of Exeter Mireille Gillings Sağlık İnovasyonu Profesörüdür. Yaşlanma, engel ve rehabilitasyon konularında uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanıdır. Aynı zamanda, klinik çalışmalar ve sağlık bakımı uygulamalarının yüksek kaliteli değerlendirilmesi alanlarında tecrübeli bir yöntembilimcidir.

Profesör Philip van der Wees

Radboud University Medical Center, Hollanda

Philip, Hollanda Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare) kıdemli araştırmacıdır. Araştırma projeleri, sağlık bakımının kalite, uygulama ve değerlendirmesini amaçlamaktadır. Asıl araştırma alanlarından birisi de klinik uygulama kılavuzlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

Profesör Christopher Maher

University of Sydney ve Sydney Local Health District’ndeki Institute for Musculoskeletal Health, Avustralya

Chris, The University of Sydney School of Public Health profesördür. Araştırmaları, sırt/bel ağrısı olan kişilere sağlanan bakımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. PEDro kurucularından birisidir.

En son haberleri almak için PEDro Gazetesine giriş yapın