Bağlantılar

Bu sayfa faydalı bulabileceğiniz ilgili web sitelerine bağlantılar içeriyor. Aşağıdakileri deneyiniz:

Sağlık hizmetleri kanıt veri tabanları

The Cochrane Library (Cochrane Kütüphanesi)
Cochrane’nin sistematik derlemeleri, sağlık hizmetleri uygulamalarının etkinliği hakkında mevcut en iyi bilgi kaynağını sağlamaktadır. Bazı ülkelerde Cochrane Kütüphanesinde yer alan sistematik derlemelerin tam metinlerine ücretsiz erişimi bulunmaktadır. Fizyoterapiyle ilgili Cochrane sistematik derlemelerinin özetleri PEDro veri tabanına kopyalanmıştır. Cochrane, Birleşik Krallık Cochrane’nin Cochrane Kütüphanesinde yayımlanmış sağlık kanıtlarını paylaşmak için oluşturduğu bir blogdur. Cochrane hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Cochrane anasayfasını ya da Cochrane Australia veya Cochrane Rehabilitasyon sitesi gibi diğer Cochrane sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

National Institute for Health Research (NIHR) Evidence ve Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
NIHR kanıtları, 2015 yılından günümüze dek yayınlanan yeni araştırmaların özetlerini üretmektedir. 2015’ten önce DARE, kalite açısından gözden geçirilmiş sistematik incelemelerden oluşan bir veritabanı oluşturdu. PEDro’da indekslenen bazı sistematik derlemeler hakkında da DARE yorumları mevcuttur. Bu yorumlara bağlantılar PEDro’nun Detaylı Arama Sonuçları sayfasında bulunabilir.

Turning Research into Practice (TRIP) veri tabanı
Yüksek kaliteli sistematik derleme, randomize kontrollü çalışma ve kılavuzların tam metinlerine, klinik uygulama alanına göre düzenlenmiş, direkt, üst bağlantılı erişim.

PubMed
Kullanıcı dostu ve web tabanlı bir Medline arayüzüdür. PubMed, klinisyenlere korunma, tedavi, prognoz, tanı, etyoloji ve daha fazlası hakkındaki Medline alıntılarını bulmada yardım etmek için Clinical Queries (Klinik Sorgulamalar) olanağı sunmaktadır.

SUMSearch 2
Zekice bir arama motorudur, kullanıcılara bir dizi klinik soru için optimal aramalar yapmalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. SUMSearch 2, PubMed Clinical Queries’e benzer ama daha geniş bir literatür taraması yapar.

Joanna Briggs Institute
Joanna Briggs Institute uluslararası bir hemşirelik, tıbbi ve yardımcı sağlık araştırmacıları, klinisyenleri ve akademisyenleri işbirliğidir. Bu site kanıta dayalı uygulamayı desteklemek için Best Practice (En İyi Uygulama) bilgi sayfaları gibi bir dizi kaynak sağlar. Sitenin bazı alanları abonelik gerektirmektedir.

Ücretsiz tıp dergileri
Kim her şeyin bir bedeli vardır dedi? Bu sayfa ücretsiz tıp dergilerine bağlantı vermektedir.

Belirli disiplinlerin kanıt veri tabanları

OTseeker
OTseeker iş-uğraşı terapisi ile ilgili sistematik derlemelerin ve randomize kontrollü çalışmaların özetlerini kapsayan bir veri tabanıdır. Çalışmalar PEDro ölçeği ile puanlanarak kullanıcılara bu çalışmaların kalitesi ve yararlığını değerlendirme olanağı sağlar. Not: bu veritabanı 2017’den beri güncellenmemektedir.

NeuroBITE
NeuroBITE (eski adıyla PsycBİTE), edinilmiş beyin bozukluğunun (ABI) bir sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik problemler ve sorunlar için bilişsel, davranışsal ve diğer tedavilerin çalışmalarını kataloglayan bir veritabanıdır. Bu veri tabanında uygulama kılavuzları, sistematik incelemeler, randomize kontrollü çalışmalar, randomize olmayan kontrollü çalışmalar vaka serileri, tek vakalı deneysel tasarımlar ve tek vakalı deneysel olmayan tasarımlar yer almaktadır. Randomize ve randomize olmayan kontrollü çalışmalar farklı bir PEDro ölçeği kullanılarak derecelendirilir ve tek vaka deneysel tasarımları RoBiNT ölçeği kullanılarak değerlendirilir.

speechBITE
SpeechBİTE, konuşma patolojisi uygulaması kapsamında yapılan klinik araştırmaların bir veritabanıdır. Bu veri tabanında; uygulama kılavuzları, sistematik incelemeler, randomize kontrollü çalışmalar, randomize olmayan kontrollü çalışmalar, vaka serileri ve tek vaka deneysel tasarımları bulunmaktadır. Randomize ve randomize olmayan çalışmalar farklı bir PEDro ölçeği ile puanlanmaktadır.

Research and Training Center on Early Childhood Development
Bu web sitesi; gelişim geriliği ya da engeli olan veya risk taşıyan yenidoğanın, yürümeye yeni başlayan çocukların ve okul öncesi dönemdeki çocukların sağlıklı gelişimini sağlama ve kolaylaştırma amacıyla kurulmuştur.

Belirli ülkelerin kanıt veri tabanları

Avustralya’da Sağlık Departmanı çalışanlarının kullanımına açık olan bazı harika bilgi kaynakları mevcuttur. Bu siteler Cochrane Library tam metinlerine, Medline ve CINAHL’e OVID erişimine, klinik kılavuzlara ve daha pek çoğuna tek yönlü erişim sağlarlar. Sayfalar şifre korumalıdır. Sağlık Departmanı çalışanları kurumlarının teknoloji destek bölümlerinden şifre alabilir. Eyalete göre web adresleri:

Clinical Practice Guidelines Portal
Sağlık bilimi çevrelerinin kullanımına yönelik klinik uygulama kılavuzları indeksler.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Ulusal Sağlık Hizmeti (Birleşik Krallık) çalışanlarına veritabanı erişimi sağlar. NİCE klavuzlarına ücretsiz küresel erişim de mevcuttur.

TR DIZIN
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR DIZIN; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Türkiye Atıf Dizini
Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasını hedefleyen bir veri tabanıdır.

Dergipark
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisanı (EKUAL)
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır. Devlet, Vakıf, KKTC üniversiteleri, Harp Okulları ve Akademisi ile Polis Akademisinde görevli tüm araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler EKUAL veri tabanları içerisinde tarama yapabilirler.

Aperta TÜBİTAK Açık Arşivi
Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. Aperta kapsamına giren TÜBİTAK tarafından fonlanan proje çıktılarını bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.

Hiperkitap Bilgiye Erişim
Hiperkitap, bilgiye olan ihtiyacı hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde gidermek, bilgiye gereksinim duyan kurum/kuruluşlara, araştırmacılara ve okuyuculara en ileri teknolojilerle cevap vermek amacıyla kurulmuş ve hizmet vermekte olan e-kütüphanedir. Erişim, üyelik gereklidir.

Turcademy
Akademik alanda seçkin ve aranılan 7000’den fazla kitap arasında araştırma yapmaya olanak veren bir Türk veritabanıdır. Erişim, üyelik gereklidir.

İdealonline
Akademik dergi, popular dergiler ve Tıp kitaplarına erişim sağlayan bir e-kütüphanedir. Erişim, üyelik gereklidir.

Sobiad
Sobiad Atıf Dizini 1000’ den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu Türk merkezli bir veritabanıdır. Erişim, üyelik gereklidir.

Kanıta dayalı uygulama kaynakları

CONSORT Bildirgesi
CONSORT “Çalışmaların Raporlanmasında Sağlamlaştırılmış Standartlar”ın kısa adıdır. CONSORT Bildirgesi randomize kontrollü çalışmaların raporlanması için kanıta dayalı, minimum tavsiye kararları serisidir.

PRISMA Bildirgesi
PRISMA “Sistematik Derlemeler ve Metaanalizler için Öncelikli Raporlama Maddeleri” nin kısa adıdır. PRISMA Bildirgesi sistematik derlemelerin raporlanması için kanıta dayalı, minimum tavsiye kararları serisidir.

Klinik çalışmaların ve derlemelerin kaydedilmesi
Klinik çalışmaların ve derlemelerin kaydedilmesi çaba dublikasyonunu önler ve seçici raporlama ve yayımlama yanlılığını engeller. Ayrıca, klinik çalışmaların kaydedilmesi katılımcıların teminine yardım edebilir ve derlemeler için çalışmaların tanımlanmasını kolaylaştırır. Pinto et al (2013) fizyoterapi uygulamalarının randomize kontrollü çalışmalarının kaydedilme oranlarının düşük olduğunu ve nadiren prospektif olduğunu göstermiştir. Buna karşı, International Society of Physiotherapy Journal Editors (ISPJE), birçok ISPJE üyesi dergide yayımlanan bir Editörden yazısında açıklandığı gibi üye dergilerine, çalışmaların prospektif olarak kaydedilmesini politika olarak uygulamalarını tavsiye etmektedir. Klinik çalışmalar ücretsiz, halka açık ve elektronik olarak taranabilen, ClinicalTrials.gov ve Australian New Zealand Clinical Trial Registry gibi kayıtlara kaydedilebilir. Değişik kayıtlardan elde edilen klinik çalışmalar hakkında bilgiler WHO International Clinical Trials Registry Platform bulunabilir. Derlemelerin kaydedilmesi de ücretsiz ve herkese açıktır; ulaşılabilir kayıtlar Cochrane Library ve Prospero’yu içermektedir.

PEDro Partnership Kaydedilen Tüm Çalışmalar – Açıklanan tüm sonuçlar dilekçesini desteklemektedir. Bu dilekçeyi desteklemek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin.
AllTrials logo

Students 4 Best Evidence
Bu site kanıta dayalı uygulamalara ilgi duyan sağlık bilimleri öğrencileri için bir kaynak ağıdır.

International Centre for Allied Health Evidence (iCAHE)
Sağlık çalışanları, araştırmacılar, eğitimciler, klinisyenler, politika belirleyiciler, yöneticiler ve hastalar için fizyoterapiden tıbbi radyasyona kadar çok çeşitli alanlarda araştırma için gerekli temel araştırma kaynakları sağlar. Merkez, birleşik sağlık sorunlarına kanıta dayalı çözümler üretmek ve tedavi stratejilerinin mevcut en iyi kanıtlara ve araştırmalara dayanmasını sağlamak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

EBM Toolkit
Çok akıllı Kanadalılar tarafından üretilmiş bazı çok faydalı araçlar.

Visual Rx
Diğer tedavi etkisi büyüklüğü ölçümlerinden (görece risk, olasılık oranları veya mutlak risk indirgemeleri) NNT’ler üreten bir hesaplayıcıdır ve NNT’lerin ne anlama geldiğini görselleştirmenin zekice bir yöntemidir.

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine
Kanıta dayalı bir tıp merkezidir. Bu site kanıt düzeyi tablosunun güncellenmiş bir versiyonunu içermektedir.

Eleştirel Değerlendirme
Çalışmaları (ya da diğer klinik kanıt türlerini) nasıl okuyacağınıza dair daha fazla tavsiye istiyorsanız, bu konuda bir klasik olan CMAJ/JAMA User’s Guides’a ya da Steve Simon’un How to read a medical journal article’ına başvurabilirsiniz. Fakat çok uzaklara gitmek veya çok okumak istemiyorsanız, kısa PEDro Rehberler’i deneyin.

Kanıtı Bulmak ve Değerlendirmek
Amanda Burls ve Anne Brice tarafından HealthKnowledge (SağlıkBilgisi) için yazılmış 6 çevrimiçi modüldür. Modüller etkili ve etkin sağlık hizmeti sağlamak için nasıl kanıt bulunduğuna ve yayımlanmış araştırmaların geçerlik ve güvenilirliklerinin nasıl değerlendirildiğine odaklanır.

European Union Evidence Based Medicine Unity Project
EU-EBM Unity Project, kanıta dayalı uygulamanın beş temel adımında ve eğiticinin eğitimi öğrenim programınında İngilizce, Almanca, İtalyanca, Lehçe ve Fransızca çevrimiçi eğitim sağlar.

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE)
Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) enstrumanı, uygulama kılavuzlarının geliştirilme sürecini ve raporlama kalitesini değerlendirir. Orijinal AGREE enstrumanı güncellenmiştir. Bu site yeni AGREE II enstrumanı hakkında bilgi ve kaynaklar içermektedir.

World Physiotherapy
World Physiotherapy aktif olarak kanıta dayalı fizyoterapiyi desteklemektedir

Tüketici kaynakları

Healthdirect
Healthdirect güvenilir ve kaliteli sağlık bilgisine kolay erişim sağlar, çevrimiçi olarak ve telefon yoluyla tavsiye verir. Bu web sayfası, Avustralyalı kuruluşların güvenilir web sayfalarındaki binlerce kaynağa bağlantılar sağlar. Her yerde, her zaman bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olmak için 7 gün 24 saat erişilebilir.

Healthfinder
Healthfinder devletin ve kar amacı gütmeyen sağlık ve insan servislerinin internetteki bilgi veri tabanıdır.

Informed Health Online
Önceden Cochrane Consumer Network web sitesi olarak bilinen Informed Health Online, tüketiciler için özetlenen Cochrane derlemelerinin veri tabanıdır.

PEDro’nun Tüketici Aramaları (Consumer Search)
Physiotherapy Evidence Database (PEDro) için tüketici arayüzüdür.

Yeni ve yüksek kaliteli bağlantılar için önerileri memnuniyetle karşılıyoruz. Öneride bulunmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

En son haberleri almak için PEDro Gazetesine giriş yapın