Критерії індексації та коди

Ця сторінка містить критерії індексації та коди, які використовуються в PEDro:

 1. Критерії
 2. Коди

1. Критерії

Критерії включення клінічних досліджень

Наступні критерії використовуються для визначення клінічних досліджень, які підлягають включенню до PEDro, і тих, які ні:

 1. Дослідження має включати порівняння принаймні двох втручань і звіт про результати порівняння ефективності втручань. Одним з таких втручань може бути контрольна група з відсутністю лікування або фіктивним лікуванням. Альтернативно, дослідження може включати порівняння двох або більше втручань, які вважаються ефективними, з метою визначення найбільш ефективного. Перехресні дослідження, в яких кожен суб’єкт піддається більш ніж одному втручанню, будуть включені до PEDro за умови того, що вони будуть відповідати іншим критеріям. Кластерні дослідження, у яких суб’єкти розподіляються для реалізації втручання у групах, будуть включені до PEDro, за умови, що також будуть відповідати іншим критеріям. Ці втручання можуть включати у себе (але не обмежуватись) лікування, стратегії профілактики, діагностичні тести або методики, чи стратегії менеджменту або освіти. Матеріали протоколу клінічного дослідження не будуть архівуватися на PEDro.
 2. Принаймні одне з оцінюваних втручань повинно у даний час бути частиною практичної діяльності фізичної терапії або може нею стати. Проте необов’язково, щоб дослідження було проведене фізичними терапевтами. Також не обов’язково, щоб втручання здійснювалося фізичним терапевтом у дослідженні.
 3. Втручання повинні застосовуватися до суб’єктів, які вже представляють (або які мають представляти) тих, кому таке втручання може бути застосовано підчас проходження курсу фізичної терапії. Це, як правило, означає, що втручання застосовується до людей зі станом здоров’я або інвалідністю (у разі лікування) або з ризиком погіршення стану здоров’я або інвалідності (у випадку профілактичних стратегій). Дослідження, проведені на тваринах, а не на людях, не будуть архівуватися на PEDro.
 4. Дослідження повинно містити рандомізований розподіл або претендувати на рандомізацію при розподілі суб’єктів для реалізації втручань. Під претендуванням на рандомізацію розподілу, ми маємо на увазі методи розподілення, такі як чергування (наприклад, «кожен другий пацієнт, який відвідує клініку, був віднесений у групу лікування»), або розподіл за парними-непарними критеріями і навіть датами народження або номерами медичних карток. Щоб бути включеним до PEDro, дослідження обов’язково повинно містити рандомізований розподіл або при розподілі суб’єктів претендувати на рандомізацію (таким чином, якщо точно невідомо, що один з цих методів розподілу був використаний, дослідження не буде включене).
 5. Документ повинен бути повним документом (не анотацією) у рецензованому журналі.

Судження про якість використаних методів або про те, чи дійсно автори зробили те, що вони стверджують, не використовується для прийняття рішення про те, чи клінічне дослідження може бути включене до PEDro.

Критерії включення систематичних оглядів

Систематичні огляди оцінки втручань фізичної терапії також архівуються на PEDro. Систематичні огляди (які іноді називають мета-аналізами, хоча термін використовується непослідовно) відрізняються від традиційних («описових») оглядів за допомогою методів мінімізації упередженості. Наступні критерії використовуються для визначення систематичних оглядів, які підлягають включенню до PEDro, і тих, які ні:

 1. Огляд повинен містити розділ Методи, що описує стратегію пошуку та критерії включення.
 2. Огляд повинен включати принаймні одне дослідження, огляд або настанову (або безпосередньо шукати, але не знайти дослідження, огляд або настанову), які задовольняють критерії включення до PEDro.
 3. Документ повинен бути повним документом (не анотацією) у рецензованому журналі.

Судження про якість використаних методів або про те, чи дійсно автори зробили те, що вони стверджують, не використовується для прийняття рішення про те, чи систематичний огляд може бути включений до PEDro.

Критерії включення настанов для клінічної практичної діяльності заснованої на доказах

Настанови для клінічної практичної діяльності засновані на доказах будуть включені, якщо вони відповідають наступним критеріям:

 1. Клінічна настанова була підготовлена під егідою професійної асоціації або товариства, державною або приватною компанією, агенцією або організацією охорони здоров’я, що діють у рамках реалізації плану охорони здоров’я. Настанова для клінічної практичної діяльності, розроблена та опублікована окремою особою або групою осіб, які офіційно не фінансуються або не підтримуються однією з вищезгаданих організацій, не відповідає критеріям включення до PEDro.
 2. Клінічна настанова є у вільному доступі.
 3. Систематичний пошук літератури та огляд існуючих наукових доказів, опублікованих у рецензованих журналах, був проведений під час розробки настанови АБО настанова яка ґрунтується на систематичному огляді що був опублікований за останніх чотири роки, і який включає у себе попередні опубліковані настанови.
 4. Настанова для клінічної практичної діяльності містить систематично розроблені твердження, які включають рекомендації, стратегії або інформацію для прийняття рішень щодо належного медичного обслуговування.
 5. Принаймні одна рекомендація стосується принаймні одного втручання, яке у даний час є частиною практичної діяльності фізичної терапії або може нею стати.
 6. Рекомендації для фізичної терапії базуються принаймні на одному рандомізованому контрольованому дослідженні або систематичному огляді, пов’язаному з фізичною терапією.

Судження про якість використаних методів або про те, чи дійсно автори зробили те, що вони стверджують, не використовується для прийняття рішення про те, чи клінічна настанова може бути включена до PEDro.

2. Коди

Розділи

Ці категорії відносяться до різних аспектів фізичної терапії. Якщо область для певного документу не підходить під будь-яку з них, слід використати код «немає відповідного значення у цьому полі».

кардіоторакальна
включає, але не обмежується, документами, що оцінюють гострі та реабілітаційні кардіоторакальні втручання або тренування на підтримку хорошого фізичного стану у тих, у кого кардіоторакальна система впливає на їх стан. Цей розділ не включає у себе дослідження серед пацієнтів, які мають загальне тренування на підтримку хорошого фізичного стану. Дослідження загального тренування на підтримку хорошого фізичного стану для здорових груп населення не індексуються на PEDro

нетримання сечі та жіноче здоров’я
включає, але не обмежується нетриманням сечі у чоловіків і жінок, а також пре- та постнатальними втручаннями з питань материнства

ергономіка та професійне здоров’я
включає, але не обмежується, втручаннями, що реалізуються на робочих місцях або для робітників та пов’язаних із ними умов праці

геронтологія
включає документи, у яких середній вік досліджуваного суб’єкта становить понад 60 років, а також статті про стани, які часто зустрічаються у людей літнього віку (наприклад, артрит)

опорно-руховий апарат
включає, але не обмежується, болем нижньої частини спини, ревматологічними захворюваннями, синдромами защемлення нервів, невралгіями

неврологія
включає, але не обмежується, ураженням центральної та периферійної нервової системи, за винятком тих, де є первинний прояв – біль або парестезії, такі як тунельний синдром зап’ясткового каналу, невралгія або ішіалгія

онкологія
включає документи, що оцінюють втручання де є проблеми зі здоров’ям, які пов’язані з розвитком пухлини або раку

ортопедія
включає тільки переломи і втручання до або після здійснення ортопедичної хірургії, наприклад, заміни колінного суглобу, відновлення зв’язок

педіатрія
включає документи, де середній вік досліджуваного суб’єкта становить до 16 років, а також документи про стани, які часто зустрічаються у дітей (наприклад, кістозний фіброз)

спорт
включає документи, у яких безпосередньо згадуються спортивні травми, а також стани, які часто зустрічаються у спортсменів (наприклад, відновлення зв’язок)

немає відповідного значення в цьому полі

Втручання

Ці категорії охоплюють широкі аспекти втручання фізичної терапії. Якщо втручання, яке використовується у певному документі, не підходить під будь-яке з них, слід використати код «немає відповідного значення в цьому полі».

акупунктура
зміна поведінки
освіта
електротерапія, тепло, холод
тренування фізичного стану
пропагування підтримки здорового способу життя
гідротерапія, бальнеотерапія
нейророзвиваюча терапія, нейрофасилітація
ортези, тейпування, гіпсування
респіраторна терапія
тренування навички
силове тренування
розтяг, мобілізація, маніпуляція, масаж
немає відповідного значення в цьому полі

Проблема

Цей перелік був розроблений з метою охоплення широкої категорій проблем, що розглядаються фізичними терапевтами. Зауважимо, що проблема була описана на рівні втручання фізичної терапії. Якщо проблема, яка розглядається у певному документі, не підходить під будь-яку з них, слід використати код «немає відповідного значення в цьому полі».

труднощі з виведенням мокроти
загальна слабкість
порушення вентиляції
нетримання сечі
дискоординація рухів
вкорочення м’язу, зменшення рухливості суглобу
м’язова слабкість
набряк
біль
зниження толерантності до фізичних вправ
зниження толерантності до роботи
ураження шкіри, рани, опіки
немає відповідного значення в цьому полі

Частина тіла

Ці категорії відносяться до частин тіла, які піддаються лікуванню. Якщо немає конкретної частини тіла, яка піддається лікуванню або втручання спрямоване на ціле тіло, а не на певну частину (наприклад, тренування ходи після інсульту), слід використати код «немає відповідного значення в цьому полі».

голова або шия
верхній плечовий пояс, плече
передпліччя або лікоть
кисть або зап’ястя
грудна клітка (для кардіоторакальних досліджень)
грудний відділ хребта
поперековий відділ хребта, крижово-клубове з’єднання або таз
промежина або сечостатева система
стегно або кульшовий суглоб
гомілка або коліно
стопа та кісточка
немає відповідного значення в цьому полі

Тема

Ці категорії відносяться до конкретних популяцій, які лікують фізичні терапевти. Якщо тема, яка розглядається у певному документі, не підходить під будь-яку з них, слід використати код «немає відповідного значення в цьому полі».

церебральний параліч
включає у себе документи, які оцінюють допомогу при церебральному паралічі

хронічний біль
включає документи, які оцінюють допомогу при хронічному болю, включаючи хронічний біль неврологічного походження чи опорно-рухового апарату

хронічні респіраторні захворювання
включає документи, що оцінюють допомогу при хронічних респіраторних захворюваннях, включаючи інтерстиціальну хворобу легенів, бронхоектази та хронічне обструктивне захворювання легень

нейротравма
включає документи, що оцінюють допомогу при ушкодженні спинного мозку чи черепно-мозковій травмі

хлистова травма
включає у себе документи, що оцінюють допомогу пацієнтам, що отримали хлистову травму шиї

немає відповідного значення в цьому полі

Завантажити коди PEDro

Завантажити незжатий .pdf-файл (PC/MAC)

Підпишіться на розсилку PEDro, щоб отримувати останні новини