Kim jesteśmy

Partnerstwo PEDro zostało założone w 1999 roku przez małą grupę fizjoterapeutów, zarówno klinicystów, jak i naukowców. Obecnie działa w oparciu o Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i o Sydney Local Health District. Naszą misją jest maksymalizacja efektywności usług fizjoterapeutycznych poprzez ułatwianie zastosowania w praktyce klinicznej najlepszych dostępnych dowodów. Partnerstwo PEDro uważa, że “skuteczna fizjoterapia jest ukierunkowana na ludzi, zorientowana na profilaktykę, bezpieczna i profesjonalna warsztatowo, oparta na najlepszych dostępnych dowodach i efektywnie zarządzana”.

Partnerstwo PEDro działa jako organizacja non-profit, aby promować prowadzenie badań naukowych dla fizjoterapii i wdrażanie skutecznej fizjoterapii poprzez konsultacje z:

  • Organizacjami zawodowymi (w tym organizacjami członkowskimi World Physiotherapy)
  • Nabywcami usług fizjoterapeutycznych (w tym organami zajmującymi się odszkodowaniami dla osób trzecich i pracowników oraz firmami ubezpieczeniowymi i funduszami zdrowia)
  • Dostawcami świadczeń fizjoterapeutycznych (w tym oddziałami fizjoterapii, lokalnymi organami ds. ochrony zdrowia i prywatnymi praktykami)
  • Organami regulacyjnymi i licencyjnymi fizjoterapii
  • Programami nauczania fizjoterapii i
  • Grupami reprezentującymi interesy konsumentów.

Istnieje wiele przeszkód w stosowaniu najlepszych dostępnych dowodów w codziennej praktyce klinicznej w fizjoterapii. Partnerstwo PEDro oferuje szereg usług pomagających pokonać te przeszkody:

  • Dostęp do dowodów:Partnerstwo PEDro prowadzi bazę dowodów Physiotherapy Evidence Database (PEDro) i bazę trafności testów diagnostycznych Diagnostic Test Accuracy database (DiTA). PEDro to baza danych z randomizowanymi badaniami kontrolowanymi, przeglądami systematycznymi i opartymi na dowodach wytycznymi dotyczącymi praktyki klinicznej w fizjoterapii. DiTA to baza badań podstawowych i przeglądów systematycznych trafności testów diagnostycznych związanych z fizjoterapią. Obie zostały opracowane, aby zapewnić fizjoterapeutom i innym osobom szybki dostęp do najlepszych dowodów skuteczności terapii i trafności testów diagnostycznych.
  • Ocena krytyczna: Badania eksperymentalne indeksowane w PEDro są oceniane pod kątem jakości przy użyciu skali PEDro.. Partnerstwo PEDro prowadzi wykłady i warsztaty, w tym internetowe szkolenie z użytkowania skali PEDro, aby nauczyć użytkowników umiejętności krytycznej oceny badań klinicznych.
  • Wdrażanie: Nawet jeśli istnieją jasne dowody skuteczności terapii, wdrożenie praktyki opartej na dowodach może być trudne, zwłaszcza jeśli dowody są sprzeczne z zastaną praktyką. Partnerstwo PEDro ułatwia wdrażanie skutecznej opieki zdrowotnej poprzez współpracę z pojedynczymi osobami i grupami przy projektach wdrożeniowych. Partnerstwo PEDro może pomóc stronom w wyborze strategii wdrażania, które, jak wykazano, prowadzą do zmiany zachowań pośród zawodów ochrony zdrowia.

Komitet sterujący

Partnerstwem PEDro zarządza Komitet Sterujący:

Profesor Catherine Sherrington

Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i Sydney Local Health District

PhD, MPH, BAppSc(Physiother), FACP, FAHMS

Cathie kieruje Tematem Aktywności Fizycznej, Starzenia się i Niepełnosprawności w Institute for Musculoskeletal Health. Jej badania koncentrują się na interwencjach związanych z aktywnością fizyczną w zapobieganiu upadkom i zwiększaniu mobilności osób starszych i z niepełnosprawnościami fizycznymi. Jest jednym z założycieli PEDro.

Associate Professor Mark Elkins

The University of Sydney

PhD, MHSc, BA, BPhty

Mark uczy klinicystów i jest mentorem projektów badawczych w środowisku pracy w Sydney Local Health District. Jego zainteresowania badawcze obejmują fizjoterapię i leczenie farmakologiczne chorób układu oddechowego; koordynowanie tych terapii w celu zmaksymalizowania ogólnej skuteczności ;oraz lepsze zrozumienie i zastosowanie opublikowanych badań przez klinicystów. Jest także profesorem nadzwyczajnym w Sydney Medical School i redaktorem naukowym Journal of Physiotherapy.

Natalie Collins

School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland

PhD, MSportsPhysio, BPhty(Hons)

Zespół Doradczy

Partnerstwo PEDro ma również Zespół Doradczy, składający się z ekspertów z różnych dziedzin związanych z praktyką opartą na dowodach. Członkami Zespołu Doradczego są:

Profesor Leonardo Oliveira Pena Costa

Universidade Cidade de São Paulo, Brazylia

Leo jest kierownikiem studiów magisterskich i doktoranckich z fizjoterapii na Universidade Cidade de São Paulo. Jego badania koncentrują się na skutkach interwencji niefarmakologicznych u osób z bólem pleców.

Profesor Rebecca L Craik

Arcadia University, USA

Beck jest dziekanem College of Health Sciences at Arcadia University, gdzie wcześniej pełniła funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii. Tematem, który występuje w jej badaniach, jest zdolność adaptacji, niezależnie od tego, czy pracuje ze starszymi dorosłymi, czy bada zwierzęce modele ludzkich chorób. Jest jednym z głównych badaczy w badaniu the dotyczącym poprawy mobilności w środowisku życia po złamaniu kości udowej.

Profesor Sally Green

Monash University, Australia

Sally współkieruje (Co-Director) Cochrane Australia. Jest aktywnym autorem przeglądów systematycznych Cochrane. Jej badania mają na celu poprawę wyników zdrowotnych poprzez zbadanie najbardziej efektywnej i wydajnej ścieżki wiedzy od wyników badań do trwałych zmian w praktyce i polityce klinicznej.

Profesor Sallie Lamb

University of Exeter, Wielka Brytania

Sallie jest profesorem Mireille Gillings w dziedzinie innowacji zdrowotnych (the Mireille Gillings Professor of Health Innovation) na University of Exeter. Jest uznanym na całym świecie naukowcem w dziedzinie starzenia się, niepełnosprawności i rehabilitacji. Jest również doświadczonym metodologiem w zakresie badań klinicznych i wysokiej jakości oceny praktyki medycznej.

Profesor Philip van der Wees

Radboud University Medical Center, Holandia

Philip jest starszym pracownikiem naukowym w Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare) of Radboud University Medical Center w Niderlandach. Jego projekty badawcze są ukierunkowane na jakość, wdrażanie i ocenę opieki zdrowotnej. Jednym z głównych obszarów jego badań jest opracowywanie i wdrażanie wytycznych praktyki klinicznej.

Profesor Christopher Maher

Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i Sydney Local Health District, Australia

Chris jest profesorem w University of Sydney School of Public Health. Jego badania mają na celu poprawę opieki nad osobami z bólami pleców. Jest jednym z założycieli PEDro.

Zapisz się do newslettera PEDro, aby otrzymywać najnowsze wiadomości