Kim jesteśmy

Partnerstwo PEDro zostało założone w 1999 roku przez małą grupę fizjoterapeutów, zarówno klinicystów, jak i naukowców. Obecnie działa w oparciu o Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i o Sydney Local Health District. Naszą misją jest maksymalizacja efektywności usług fizjoterapeutycznych poprzez ułatwianie zastosowania w praktyce klinicznej najlepszych dostępnych dowodów. Partnerstwo PEDro uważa, że “skuteczna fizjoterapia jest ukierunkowana na ludzi, zorientowana na profilaktykę, bezpieczna i profesjonalna warsztatowo, oparta na najlepszych dostępnych dowodach i efektywnie zarządzana”.

Partnerstwo PEDro działa jako organizacja non-profit, aby promować prowadzenie badań naukowych dla fizjoterapii i wdrażanie skutecznej fizjoterapii poprzez konsultacje z:

  • Organizacjami zawodowymi (w tym organizacjami członkowskimi World Physiotherapy)
  • Nabywcami usług fizjoterapeutycznych (w tym organami zajmującymi się odszkodowaniami dla osób trzecich i pracowników oraz firmami ubezpieczeniowymi i funduszami zdrowia)
  • Dostawcami świadczeń fizjoterapeutycznych (w tym oddziałami fizjoterapii, lokalnymi organami ds. ochrony zdrowia i prywatnymi praktykami)
  • Organami regulacyjnymi i licencyjnymi fizjoterapii
  • Programami nauczania fizjoterapii i
  • Grupami reprezentującymi interesy konsumentów.

Istnieje wiele przeszkód w stosowaniu najlepszych dostępnych dowodów w codziennej praktyce klinicznej w fizjoterapii. Partnerstwo PEDro oferuje szereg usług pomagających pokonać te przeszkody:

  • Dostęp do dowodów:Partnerstwo PEDro prowadzi bazę dowodów Physiotherapy Evidence Database (PEDro) i bazę trafności testów diagnostycznych Diagnostic Test Accuracy database (DiTA). PEDro to baza danych z randomizowanymi badaniami kontrolowanymi, przeglądami systematycznymi i opartymi na dowodach wytycznymi dotyczącymi praktyki klinicznej w fizjoterapii. DiTA to baza badań podstawowych i przeglądów systematycznych trafności testów diagnostycznych związanych z fizjoterapią. Obie zostały opracowane, aby zapewnić fizjoterapeutom i innym osobom szybki dostęp do najlepszych dowodów skuteczności terapii i trafności testów diagnostycznych.
  • Ocena krytyczna: Badania eksperymentalne indeksowane w PEDro są oceniane pod kątem jakości przy użyciu skali PEDro.. Partnerstwo PEDro prowadzi wykłady i warsztaty, w tym internetowe szkolenie z użytkowania skali PEDro, aby nauczyć użytkowników umiejętności krytycznej oceny badań klinicznych.
  • Wdrażanie: Nawet jeśli istnieją jasne dowody skuteczności terapii, wdrożenie praktyki opartej na dowodach może być trudne, zwłaszcza jeśli dowody są sprzeczne z zastaną praktyką. Partnerstwo PEDro ułatwia wdrażanie skutecznej opieki zdrowotnej poprzez współpracę z pojedynczymi osobami i grupami przy projektach wdrożeniowych. Partnerstwo PEDro może pomóc stronom w wyborze strategii wdrażania, które, jak wykazano, prowadzą do zmiany zachowań pośród zawodów ochrony zdrowia.

Komitet sterujący

Partnerstwem PEDro zarządza Komitet Sterujący:

Profesor Catherine Sherrington

Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i Sydney Local Health District

PhD, MPH, BAppSc(Physiother), FACP, FAHMS

Cathie kieruje Tematem Aktywności Fizycznej, Starzenia się i Niepełnosprawności w Institute for Musculoskeletal Health. Jej badania koncentrują się na interwencjach związanych z aktywnością fizyczną w zapobieganiu upadkom i zwiększaniu mobilności osób starszych i z niepełnosprawnościami fizycznymi. Jest jednym z założycieli PEDro.

Associate Professor Mark Elkins

The University of Sydney

PhD, MHSc, BA, BPhty

Mark uczy klinicystów i jest mentorem projektów badawczych w środowisku pracy w Sydney Local Health District. Jego zainteresowania badawcze obejmują fizjoterapię i leczenie farmakologiczne chorób układu oddechowego; koordynowanie tych terapii w celu zmaksymalizowania ogólnej skuteczności ;oraz lepsze zrozumienie i zastosowanie opublikowanych badań przez klinicystów. Jest także profesorem nadzwyczajnym w Sydney Medical School i redaktorem naukowym Journal of Physiotherapy.

Profesor Steven Kamper

School of Health Sciences, University of Sydney i Nepean Blue Mountains Local Health District

PhD, BAppSc(Physio), BSc(Hons)

Rola Steve’a jako profesora w dziedzinie ochrony zdrowia (Professor of Allied Health) polega na szkoleniu i wspieraniu klinicystów w prowadzeniu badań w ramach ich działalności klinicznej. Celem jest opracowanie istotnych dla praktyki badań osadzonych w codziennej opiece zdrowotnej. Jego badania łączą perspektywy klinicznych terapii bólu z podejściem do zdrowia publicznego w zakresie zachowań zdrowotnych związanych ze stylem życia – u dzieci i dorosłych.

Natalie Collins

School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland

PhD, MSportsPhysio, BPhty(Hons)

Zoe Michaleff

Northern New South Wales Local Health District

PhD, BAppSc(Physiotherapy)

Zespół Doradczy

Partnerstwo PEDro ma również Zespół Doradczy, składający się z ekspertów z różnych dziedzin związanych z praktyką opartą na dowodach. Członkami Zespołu Doradczego są:

Profesor Leonardo Oliveira Pena Costa

Universidade Cidade de São Paulo, Brazylia

Leo jest kierownikiem studiów magisterskich i doktoranckich z fizjoterapii na Universidade Cidade de São Paulo. Jego badania koncentrują się na skutkach interwencji niefarmakologicznych u osób z bólem pleców.

Profesor Rebecca L Craik

Arcadia University, USA

Beck jest dziekanem College of Health Sciences at Arcadia University, gdzie wcześniej pełniła funkcję kierownika Katedry Fizjoterapii. Tematem, który występuje w jej badaniach, jest zdolność adaptacji, niezależnie od tego, czy pracuje ze starszymi dorosłymi, czy bada zwierzęce modele ludzkich chorób. Jest jednym z głównych badaczy w badaniu the dotyczącym poprawy mobilności w środowisku życia po złamaniu kości udowej.

Profesor Sally Green

Monash University, Australia

Sally współkieruje (Co-Director) Cochrane Australia. Jest aktywnym autorem przeglądów systematycznych Cochrane. Jej badania mają na celu poprawę wyników zdrowotnych poprzez zbadanie najbardziej efektywnej i wydajnej ścieżki wiedzy od wyników badań do trwałych zmian w praktyce i polityce klinicznej.

Profesor Sallie Lamb

University of Exeter, Wielka Brytania

Sallie jest profesorem Mireille Gillings w dziedzinie innowacji zdrowotnych (the Mireille Gillings Professor of Health Innovation) na University of Exeter. Jest uznanym na całym świecie naukowcem w dziedzinie starzenia się, niepełnosprawności i rehabilitacji. Jest również doświadczonym metodologiem w zakresie badań klinicznych i wysokiej jakości oceny praktyki medycznej.

Profesor Philip van der Wees

Radboud University Medical Center, Holandia

Philip jest starszym pracownikiem naukowym w Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare) of Radboud University Medical Center w Niderlandach. Jego projekty badawcze są ukierunkowane na jakość, wdrażanie i ocenę opieki zdrowotnej. Jednym z głównych obszarów jego badań jest opracowywanie i wdrażanie wytycznych praktyki klinicznej.

Profesor Christopher Maher

Institute for Musculoskeletal Health na University of Sydney i Sydney Local Health District, Australia

Chris jest profesorem w University of Sydney School of Public Health. Jego badania mają na celu poprawę opieki nad osobami z bólami pleców. Jest jednym z założycieli PEDro.

Zapisz się do newslettera PEDro, aby otrzymywać najnowsze wiadomości