Statystyki PEDro

Na tej stronie przedstawiono analizę zawartości PEDro zaktualizowaną w dniu 7 lutego 2022 r. Dane te będą aktualizowane co roku. zatem kolejna aktualizacja jest planowana na styczeń 2023 r.

W dniu 7 lutego 2022 PEDro zawierało 53.801 raportów z randomizowanych badań kontrolowanych, przeglądów systematycznych i opartych na dowodach wytycznych klinicznych. W bazie było 41.362 badań eksperymentalnych, 11.737 przeglądów i 702 wytyczne. Wykres poniżej przedstawia łączną liczbę badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych dostępnych każdego roku.

graph1

PEDro indeksuje raporty z badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych z wszystkich obszarów fizjoterapii.Rycina poniżej przedstawia liczbę badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych dostępnych dla każdego obszaru fizjoterapii. Najwięcej opracowań dotyczy fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej i kardiopulmunologicznej. Zwróć uwagę, że rycina dotyczy danych z 53.159 rekordów z pełnymi danymi (642 rekordów jest w trakcie oceny i nie zostały jeszcze przypisane do konkretnego obszaru fizjoterapii). Każde badanie eksperymentalne, przegląd czy wytyczne, mogą być przypisane do więcej niż jednego obszaru fizjoterapii, stąd całkowita liczba raportów na wykresie przekracza 53.159.

graph2

Raporty z badań indeksowane w PEDro są oceniane przy użyciu listy kontrolnej nazywanej „skalą PEDro”. Skala PEDro została opracowana by pomóc użytkownikom PEDro sprawnie zidentyfikować badania eksperymentalne, które są prawdopodobnie wiarygodne i zawierają wystarczającą ilość informacji statystycznych, żeby mogły stanowić wskazówki w procesie podejmowania decyzji klinicznych. Każdy raport z badania otrzymuje całkowity wynik PEDro, w zakresie od 0 do 10. Rycina poniżej przedstawia liczbę raportów z badań o danej punktacji. Średni wynik PEDro wynosi 5,2 z odchyleniem standardowym 1,6. 39% raportów z badań jest średniej do wysokiej jakości, ma wyniki ≥ 6/10 na skali PEDro. Zwróć uwagę, że rycina opiera się na wynikach 40.720 kompletnych rekordów (642 raportów z badań jest w trakcie oceny, nie zostały jeszcze uwzględnione).

graph3

Rycinaponiżej przedstawia odsetek raportów z badań, spełniających kolejne kryteria skali PEDro. W większość badań stosowano losowy dobór do grup (97%), porównywano grupy (94%), zgłaszano średnią i odchylenia (91%). Niewiele badań zaślepia badanych (6%) lub terapeutów (1%), ukrywa dobór do grup (28%) i zamiar poddania interwencji (28%). Zwróć uwagę, że rycina opiera się na wynikach 40.720 kompletnych rekordów (642 raportów z badań jest w trakcie oceny, nie zostały jeszcze uwzględnione).

graph4

Nie ma ograniczeń językowych dla indeksacji w PEDro raportów z badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych. Rycina poniżej przedstawia liczbę rekordów według języka publikacji. Raporty były publikowane w 28 różnych językach. Angielski występował najczęściej (91,5 % raportów), następnie chiński (4,1%), niemiecki (1,0%) i hiszpański (0,7%).

graph5

W 2021 zadano w PEDro 4.247.892 pytań klinicznych. Oznacza to, że w 2021 roku przeciętnie co 7 sekund rozpoczynano nowe wyszukiwanie. Rycina poniżej przedstawia liczbę nowych wyszukiwań w PEDro, przeprowadzonych w każdym miesiącu 2021 roku.

graph6

Użytkownicy PEDro pochodzili z ponad 215 krajów. Pięć krajów z największą ilością zapytań to:
25% Brazylia
7% Hiszpania
7% Stany Zjednoczone
6% Australia
5% Francja

Poniżej przedstawiono mapę cieplną (ang. „heat map”) przeszukiwań PEDro przeprowadzonych w 2021 r.

graph7

Pobierz statystyki PEDro

Pobierz nieskompresowany plik .pdf (PC/MAC)

Zapisz się do newslettera PEDro, aby otrzymywać najnowsze wiadomości