Statystyki PEDro

Na tej stronie przedstawiono analizę zawartości PEDro zaktualizowaną w dniu 13 stycznia 2020 r. Dane te będą aktualizowane co roku. zatem kolejna aktualizacja jest planowana na styczeń 2021 r.

W dniu 13 stycznia 2020 PEDro zawierało 45.660 raportów z randomizowanych badań kontrolowanych, przeglądów systematycznych i opartych na dowodach wytycznych klinicznych. W bazie było 35.602 badań eksperymentalnych, 9.389 przeglądów i 669 wytyczne. Wykres poniżej przedstawia łączną liczbę badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych dostępnych każdego roku. Liczba raportów z badań podwaja się co 3,5 roku.

graph1

PEDro indeksuje raporty z badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych z wszystkich obszarów fizjoterapii.Rycina poniżej przedstawia liczbę badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych dostępnych dla każdego obszaru fizjoterapii. Najwięcej opracowań dotyczy fizjoterapii mięśniowo-szkieletowej i kardiopulmunologicznej. Zwróć uwagę, że rycina dotyczy danych z 44.831 rekordów z pełnymi danymi (829 rekordów jest w trakcie oceny i nie zostały jeszcze przypisane do konkretnego obszaru fizjoterapii). Każde badanie eksperymentalne, przegląd czy wytyczne, mogą być przypisane do więcej niż jednego obszaru fizjoterapii, stąd całkowita liczba raportów na wykresie przekracza 44.831.

graph2

Raporty z badań indeksowane w PEDro są oceniane przy użyciu listy kontrolnej nazywanej „skalą PEDro”. Skala PEDro została opracowana by pomóc użytkownikom PEDro sprawnie zidentyfikować badania eksperymentalne, które są prawdopodobnie wiarygodne i zawierają wystarczającą ilość informacji statystycznych, żeby mogły stanowić wskazówki w procesie podejmowania decyzji klinicznych. Każdy raport z badania otrzymuje całkowity wynik PEDro, w zakresie od 0 do 10. Rycina poniżej przedstawia liczbę raportów z badań o danej punktacji. Średni wynik PEDro wynosi 5,1 z odchyleniem standardowym 1,5. 38% raportów z badań jest średniej do wysokiej jakości, ma wyniki ≥ 6/10 na skali PEDro. Zwróć uwagę, że rycina opiera się na wynikach 34.773 kompletnych rekordów (829 raportów z badań jest w trakcie oceny, nie zostały jeszcze uwzględnione).

graph3

Rycinaponiżej przedstawia odsetek raportów z badań, spełniających kolejne kryteria skali PEDro. W większość badań stosowano losowy dobór do grup (97%), porównywano grupy (94%), zgłaszano średnią i odchylenia (91%). Niewiele badań zaślepia badanych (6%) lub terapeutów (1%), ukrywa dobór do grup (27%) i zamiar poddania interwencji (27%). Zwróć uwagę, że rycina opiera się na wynikach 34.773 kompletnych rekordów (829 raportów z badań jest w trakcie oceny, nie zostały jeszcze uwzględnione).

graph4

Nie ma ograniczeń językowych dla indeksacji w PEDro raportów z badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych. Rycina poniżej przedstawia liczbę rekordów według języka publikacji. Raporty były publikowane w 29 różnych językach. Angielski występował najczęściej (90,6 % raportów), następnie chiński (4,6%), niemiecki (1,1%) i hiszpański (0,7%).

graph5

W 2019 zadano w PEDro 3,078,799 pytań klinicznych. Oznacza to, że w 2019 roku przeciętnie co 10 sekund rozpoczynano nowe wyszukiwanie. Rycina poniżej przedstawia liczbę nowych wyszukiwań w PEDro, przeprowadzonych w każdym miesiącu 2019 roku.

graph6

Użytkownicy PEDro pochodzili z ponad 216 krajów. Pięć krajów z największą ilością zapytań to:

  • 26% Brazylia
  • 8% Stany Zjednoczone
  • 8% Hiszpania
  • 7% Australia
  • 5% Francja

Poniżej przedstawiono mapę cieplną (ang. „heat map”) przeszukiwań PEDro przeprowadzonych w 2019 r.

graph7

Pobierz statystyki PEDro

Pobierz nieskompresowany plik .pdf (PC/MAC)

Zapisz się do newslettera PEDro, aby otrzymywać najnowsze wiadomości