Linki

Ta strona zawiera linki do stron internetowych, które mogą okazać się dla ciebie użyteczne. Spróbuj poniższych:

Źródła dowodów dla opieki zdrowotnej

Cochrane Library
Przeglądy systematyczne Cochrane są najbardziej niezawodnymi źródłami informacji o efektywności interwencji opieki zdrowotnej. Mieszkańcy niektórych krajów mają darmowy dostęp do pełnych tekstów przeglądów systematycznych w Cochrane Library. Streszczenia przeglądów systematycznych Cochrane odnoszących się do fizjoterapii są zamieszczone w bazie danych PEDro. Evidently Cochrane to blog publikowany przez Cochrane UK aby dzielić się dowodami dotyczącymi zdrowia publikowanymi w Cochrane Library. Więcej informacji na temat Cochrane znajdziesz na głównej stronie Cochrane, jednej z grup geograficznych Cochrane (np. Cochrane Polska) lub Cochrane Rehabilitation.

National Institute for Health Research (NIHR) Evidence i Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
NIHR Evidence opracowuje podsumowania nowych badań publikowanych od 2015 roku do dzisiaj. Przed rokiem 2015, DARE prowadziło bazę danych przeglądów systematycznych, poddawanych krytycznej ocenie jakości metodologicznej. Niektóre przeglądy systematyczne indeksowane w PEDro mają komentarze DARE, do których linki są dostępne na stronie PEDro Detailed Search Results.

Baza danych Turning Research into Practice (TRIP)
Bezpośredni, wyposażony w hiperłącza, dostęp do pełnych tekstów wysokiej jakości przeglądów systematycznych, badań randomizowanych i wytycznych, ułożonych według obszarów praktyki klinicznej.

PubMed
Przyjazny dla użytkownika, oparty na sieci Internet, interfejs bazy danych Medline. PubMed zawiera, oprócz wielu innych elementów, rozwiązanie Clinical Queries służące pomocy klinicystom w znajdowaniu cytacji Medline o zapobieganiu, terapii, prognozowaniu, diagnozowaniu i etiologii.

SUMSearch 2
Znakomita wyszukiwarka, zaprojektowana aby pomagać użytkownikom w przeprowadzaniu optymalnych wyszukiwań w zakresie wielu pytań klinicznych. SUMSearch 2 jest podobny do PubMed Clinical Queries, ale przeszukuje znacznie szerszą literaturę.

Joanna Briggs Institute
Joanna Briggs Institute jest międzynarodowym partnerstwem badaczy, klinicystów i akademików z zakresu pielęgniarstwa, medycyny i zawodów ochrony zdrowia. Witryna zawiera szereg materiałów służących wspieraniu evidence-based practice. Niektóre element witryny wymagają subskrypcji.

Free medical journals
Kto powiedział, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch? Witryna zawiera linki do darmowych czasopism medycznych.

Źródła dowodów dla konkretnych dyscyplin

OTseeker
OTseeker jest bazą danych zawierającą przeglądy systematyczne i randomizowane eksperymenty kontrolowane dotyczące terapii zajęciowej. Eksperymenty są oceniane przy użyciu skali PEDro, aby pomagać użytkownikom oceniać ich jakość i użyteczność w odniesieniu do interwencji klinicznych. Uwaga: baza danych nie była aktualizowana od 2017 roku.

NeuroBITE
NeuroBITE (wcześniej PsycBITE) jest bazą danych, w której są katalogowane badania terapii kognitywnych, behawioralnych i innych dotyczących problemów psychologicznych i zjawisk zachodzących jako skutek nabytego uszkodzenia mózgu (acquired brain impairment, ABI). Typy badań, jakie zawiera baza to wytyczne praktyki, przeglądy systematyczne, randomizowane eksperymenty kontrolowane, nierandomizowane eksperymenty kontrolowane, serie przypadków, badania eksperymentalne pojedynczych przypadków i badania nieeksperymentalne pojedynczych przypadków. Randomizowane i nierandomizowane badania eksperymentalne są oceniane z użyciem wariantu skali PEDro, a badania eksperymentalne pojedynczych przypadków z użyciem skali RoBiNT.

speechBITE
SpeechBITE to baza danych z badaniami interwencyjnymi z zakresu praktyki dotyczącej patologii mowy. Badania w tej bazie danych to wytyczne praktyki, przeglądy systematyczne, randomizowane eksperymenty kontrolowane, nierandomizowane eksperymenty kontrolowane, serie przypadków i badania eksperymentalne pojedynczych przypadków. Randomizowane i nierandomizowane badania eksperymentalne są oceniane z użyciem wariantu skali PEDro.

Research and Training Center on Early Childhood Development
Witryna dedykowana promowaniu i rozwijaniu zdrowego rozwoju dzieci od wieku niemowlęcego do przedszkolnego, z opóźnieniem rozwoju lub z niepełnosprawnościami, albo w grupie ryzyka.

Źródła dowodów dla konkretnych krajów

Osoby zatrudnione w sektorze zdrowia Australii mają dostęp do znakomitych źródeł informacji. Witryny te zawierają dostęp do pełnych tekstów Cochrane Library, dostęp do baz danych Medline i CINAHL z platformy OVID, do wytycznych praktyki klinicznej i wiele więcej. Witryny te są chronione hasłem. Pracownicy sektora zdrowia mogą uzyskać kody dostępu z wydziałów wsparcia informatycznego. Oto adresy witryn według stanów:

Clinical Practice Guidelines Portal
Indeksuje wytyczne praktyki klinicznej wytworzone w celu stosowania w australijskich jednostkach ochrony zdrowia.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Zapewnia dostęp do baz danych dla pracowników publicznego systemu ochrony zdrowia National Health Service (Zjednoczone Królestwo). Oferuje bezpłatny światowy dostęp do wytycznych NICE.

Źródła dla evidence-based practice

CONSORT Statement
CONSORT to akronim od „Consolidated Standards of Reporting Trials” – skonsolidowane standardy publikacji badania eksperymentalnego. CONSORT Statement to minimalny zestaw opartych na zasadach praktyki opartej na dowodach rekomendacji dla publikacji randomizowanych eksperymentów kontrolowanych.

PRISMA Statement
PRISMA to akronim od „Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” – preferowane elementy publikowania dla przeglądów systematycznych i metaanaliz. PRISMA Statement to minimalny zestaw opartych na zasadach praktyki opartej na dowodach rekomendacji dla publikacji przeglądów systematycznych.

Rejestrowanie eksperymentów klinicznych i przeglądów systematycznych
Rejestrowanie eksperymentów klinicznych i przeglądów systematycznych służy unikaniu powielania wysiłku i zapobiega wybiórczemu publikowaniu i błędom systematycznym publikacji (publication bias). Ponadto, zarejestrowanie eksperymentu może pomóc w rekrutowaniu uczestników badania i może ułatwić identyfikowanie badań eksperymentalnych do przeglądu systematycznego. Pinto i wsp. (2013) wykazali, że rejestrowanie randomizowanych eksperymentów klinicznych dotyczących interwencji fizjoterapeutycznych dotyczy bardzo niewielu badań i rzadko jest prospektywne. Aby się do tego odnieść, Miedzynarodowe Towarzystwo Redaktorów Czasopism Fizjoterapeutycznych (International Society of Physiotherapy Journal Editors, ISPJE) rekomenduje, aby czasopisma członkowskie wprowadziły politykę prospektywnego rejestrowania badań eksperymentalnych, w sposób opisany w artykule redakcyjnym, opublikowanym w wielu czasopismach członkowskich ESPJE. Eksperymenty kliniczne mogą być rejestrowane w bezpłatnych, ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania elektronicznych rejestrach, takich jak ClinicalTrials.gov i Australian New Zealand Clinical Trial Registry. Informacje o badaniach eksperymentalnych z różnych rejestrów można znaleźć na platformie Światowej Organizacji Zdrowia International Clinical Trials Registry Platform. Rejestrowanie przeglądów systematycznych także jest bezpłatne; dostępne rejestry to m. in. Cochrane Library i Prospero.

Partnerstwo PEDro podpisało petycję All Trials Registered – All Results Reported – wszystkie eksperymenty zarejestrowane – wszystkie wyniki opublikowane. Kliknij na link poniżej aby dodać swoje wsparcie do petycji.
AllTrials logo

Students 4 Best Evidence
Siec zawierająca materiały dla studentów z zakresu ochrony zdrowia, zainteresowanych evidence-based practice.

International Centre for Allied Health Evidence (iCAHE)
Dostarcza najistotniejsze materiały z zakresu pokrewnych zawodów ochrony zdrowia (allied health) dla pracowników, badaczy, edukatorów, klinicystów, decydentów, administratorów i pacjentów, poprzez prowadzenie repozytorium służącemu badaniom w szeregu obszarów, od fizjoterapii aż do radiologii medycznej. Centrum daje unikalną okazję tworzenia opartych na dowodach rozwiązań problemów dotyczących pokrewnych obszarów ochrony zdrowia i zapewnia, ze strategie terapii są oparte na najlepszych dostępnych dowodach i badaniach.

EBM Toolkit
Bardzo użyteczne narzędzia, wytworzone przez tych bardzo bystrych Kanadyjczyków.

Visual Rx
Kalkulator wyliczający wartości NNT z innych miar wielkości efektu interwencji (ryzyko względne, iloraz szans albo bezwzględne zmniejszenie ryzyka) i sprytny sposób wizualizacji co NNT tak naprawdę oznaczają.

The Oxford Centre for Evidence-Based Medicine
Jeden z ośrodków evidence-based medicine. Witryna zawiera uaktualnioną wersję tabeli poziomów wiarygodności doniesień.

Ocena krytyczna
Jeśli chciałbyś więcej porad o tym jak czytać publikacje badań klinicznych (albo innych form dowodów klinicznych), możesz sięgnąć po klasyczne (wciąż bezkonkurencyjne) CMAJ/JAMA User’s Guides albo po artykuł Steve’a Simona How to read a medical journal article. . Jeśli nie chcesz podróżować tak daleko, albo nie masz aż takiej ochoty na czytanie, wypróbuj krótkie samouczki PEDro.

Finding and Appraising the Evidence (znajdowanie i ocenianie dowodów)
Sześć modułów online, napisanych przez Amandę Burls i Anne Brice dla HealthKnowledge. Moduły pokazują jak znajdować dowody i następnie jak oceniać ważność i niezawodność opublikowanych badań, w celu prowadzenia skutecznej i wydajnej opieki zdrowotnej.

European Union Evidence Based Medicine Unity Project
Projekt EU-EBM Unity oferuje ćwiczenie online w zakresie pięciu podstawowych kroków w praktyce opartej na dowodach oraz kartę kształcenia trenuj trenera w językach angielskim, niemieckim, włoskim, polskim i francuskim.

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE)
Narzędzie Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) ocenia proces opracowywania praktycznych wytycznych oraz jakość raportowania. Oryginalne narzędzie AGREE zostało zaktualizowane. Ta witryna zawiera informacje i zasoby dotyczące nowego narzędzia AGREE II.

World Physiotherapy
World Physiotherapy czynnie promuje fizjoterapię opartą na dowodach

Źródła dla konsumentów

Healthdirect
Oferuje łatwy dostęp do godnych zaufania, wysokiej jakości informacji o zdrowiu i porady online oraz telefoniczne. Witryna udostępnia linki do tysięcy źródeł na stronach internetowych godnych zaufania organizacji australijskich. Jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomóc ci dokonywać wyborów na podstawie informacji, gdziekolwiek, w każdym czasie.

Healthfinder
Baza danych internetowych serwisów rządowych i organizacji nonprofit, dotyczących zdrowia i spraw społecznych.

Informed Health Online
Wcześniej witryna Cochrane Consumer Network, Informed Health Online jest bazą danych zawierającą podsumowania przeglądów systematycznych Cochrane dla konsumentów.

PEDro’s Wyszukiwanie dla Odbiorców (Consumer Search)
Interfejs bazy danych Physiotherapy Evidence Database (PEDro) dla konsumentów.

Zapraszamy do zgłaszania sugestii nowych, wysokiej jakości linków do źródeł, aby wspierać praktykę opartą na dowodach. Prosimy skontaktuj się z nami, aby przekazać sugestię.

Zapisz się do newslettera PEDro, aby otrzymywać najnowsze wiadomości