Ποιοι είμαστε

Η εταιρία της PEDro ιδρύθηκε το 1999 από μια μικρή ομάδα φυσικοθεραπευτών, κλινικών και ακαδημαϊκών. Τώρα εδρεύει στο Institute for Musculoskeletal Health στο University of Sydney και Sydney Local Health District. Σκοπός μας είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας διευκολύνοντας την κλινική εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. Η εταιρεία της PEDro πιστεύει ότι «η αποτελεσματική φυσικοθεραπεία είναι ανθρωποκεντρική, εστιάζει στην πρόληψη, είναι ασφαλής, με άριστη τεχνική γνώση και βασίζεται στα καλύτερα διαθέσιμα τεκμήρια με αποτελεσματική διαχείριση».

Η εταιρία της PEDro λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την διευκόλυνση της φυσικοθεραπευτικής έρευνας και την εφαρμογή αποτελεσματικών φυσικοθεραπευτικών μεθόδων μέσω διαβούλευσης με:

  • Επαγγελματικούς οργανισμούς (συμπεριλαμβάνοντας τους οργανισμούς της Παγκόσμιας Φυσικοθεραπείας)
  • Αγοραστές υπηρεσιών φυσικοθεραπείας (συμπεριλαμβάνοντας τις ρυθμιστικές αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες αποζημίωσης τρίτων και σύνταξης των εργαζομένων, καθώς και τα ταμεία υγείας)
  • Παρόχους φυσικοθεραπείας (συμπεριλαμβάνοντας τα τμήματα φυσικοθεραπείας, τις κατά περιοχή υγειονομικές αρχές και τους ιδιώτες επαγγελματίες)
  • Αρχές που εγγράφουν και αδειοδοτούν φυσικοθεραπευτές
  • Προγράμματα εκπαίδευσης φυσικοθεραπείας και
  • Ομάδες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Υπάρχουν πολλά εμπόδια στη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεκμηρίων στην καθημερινή κλινική πρακτική της φυσικοθεραπείας. Η εταιρεία της PEDro προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων:

  • Πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμήρια: Η εταιρεία της PEDro διατηρεί την βάση τεκμηρίων φυσικοθεραπείας (PEDro) και την βάση για την ακρίβεια των διαγνωστικών διαδικασιών (DiTA). Η PEDro είναι μια βάση δεδομένων τυχαιοποιημένων δοκιμών, συστηματικών ανασκοπήσεων και τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής στην φυσικοθεραπεία. Η DiTA είναι μια βάση δεδομένων βασικών μελετών και συστηματικών ανασκοπήσεων για την ακρίβεια των διαγνωστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την φυσικοθεραπεία. Και οι δύο δημιουργήθηκαν για να δώσουν στους φυσικοθεραπευτές ταχεία πρόσβαση στις καλύτερες αποδείξεις θεραπευτικής επάρκειας και ακρίβειας των διαγνωστικών διαδικασιών.
  • Κριτική αξιολόγηση: Οι δοκιμές που έχουν καταγραφεί σε ευρετήριο στην PEDro έχουν αξιολογηθεί ποιοτικά χρησιμοποιώντας την κλίμακα PEDro. Η εταιρεία της PEDro διεξάγει διαλέξεις και εργαστήρια για να εφοδιάσει τους χρήστες με τις δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης της κλινικής έρευνας, περιλαμβάνοντας και το διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κλίμακα PEDro.
  • Εφαρμογή: Ακόμη και όταν υπάρχουν αποδείξεις για το θεραπευτικό αποτέλεσμα καθίσταται δύσκολη η εφαρμογή της τεκμηριωμένης πρακτικής ειδικά αν οι αποδείξεις αντιτίθενται με την συνήθη πρακτική. Η εταιρεία της PEDro διευκολύνει την εφαρμογή αποτελεσματικής φροντίδας υγείας δουλεύοντας με άτομα και ομάδες σχετικά με την υλοποίηση τους. Η εταιρεία της PEDro μπορεί να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη στην επιλογή στρατηγικών που έχουν δείξει πως οδηγούν σε αλλαγή στάσης στα επαγγέλματα υγείας.

Συντονιστική επιτροπή

Η εταιρεία της PEDro διοικείται από μία συντονιστική επιτροπή:

Καθηγήτρια Catherine Sherrington

Institute for Musculoskeletal Health στο University of Sydney και Sydney Local Health District

PhD, MPH, BAppSc(Physiother), FACP, FAHMS

Η Cathie ηγείται των θεμάτων της Φυσικής Δραστηριότητας, Γήρανσης και αναπηρίας εντός του Ινστιτούτου για την Μυοσκελετική Υγεία. Η έρευνά της εστιάζει στις παρεμβάσεις φυσικής δραστηριότητας ως μέσο πρόληψης πτώσεων και ενίσχυσης της κινητικότητας σε ηλικιωμένους και σε ανθρώπους με αναπηρία. Είναι μία από τους ιδρυτές της PEDro.

Κλινικός Αναπληρωτής Καθηγητής Mark Elkins

The University of Sydney

PhD, MHSc, BA, BPhty

Ο Mark διδάσκει μεθοδολογία έρευνας που βασίζεται σε χώρους εργασίας, σε κλινικούς και μέντορες στην τοπική υγειονομική περιφέρεια του Sydney. Τα προσωπικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν : φυσικές και φαρμακολογικές θεραπείες στην αναπνευστική νόσο, συντονισμό αυτών των θεραπειών για την μεγιστοποίηση του συνολικού αποτελέσματος και την βελτίωση της κατανόησης και εφαρμογή της δημοσιευμένης έρευνας από τους κλινικούς. Είναι επίσης Κλινικός Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική σχολή του Sydney και επιστημονικός συντάκτης του περιοδικού Journal of Physiotherapy.

Natalie Collins

School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland

PhD, MSportsPhysio, BPhty(Hons)

Συμβουλευτική Επιτροπή

Η εταιρεία της PEDro έχει μια Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς σε διάφορα πεδία που σχετίζονται με την τεκμηριωμένη πρακτική. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:

Καθηγητής Leonardo Oliveira Pena Costa

Universidade Cidade de São Paulo, Brazil

Ο Leo είναι ο διευθυντής των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας στο πανεπιστήμιο Universidade Cidade de São Paulo. Η έρευνά του εστιάζει στα αποτελέσματα των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με οσφυαλγία.

Καθηγήτρια Rebecca L Craik

Arcadia University, USA

Η Beck είναι Πρύτανης του College of Health Sciences στο πανεπιστήμιο της Arcadia, έχοντας υπηρετήσει στο παρελθόν ως Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Eνα θέμα που χαρακτηρίζει την έρευνα της είναι η προσαρμοστικότητα, είτε εργάζεται με ηλικιωμένους είτε εξετάζοντας μοντέλα ανθρώπινων ασθενειών σε ζώα. Είναι συν-επικεφαλής ερευνητής για την δοκιμή Improving Community Ambulation After Hip Fracture.

Καθηγήτρια Sally Green

Monash University, Australia

Η Sally είναι συν-Διευθύντρια του Cochrane Australia. Είναι επίσης ενεργή αξιολογήτρια στην Cochrane. Η έρευνά της σκοπεύει να βελτιώσει τα αποτελέσματα για την υγεία ερευνώντας το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό μονοπάτι γνώσης από τα ερευνητικό αποτέλεσμα στην διαρκή αλλαγή στην κλινική πρακτική και στον πολιτικό σχεδιασμό.

Καθηγήτρια Sallie Lamb

University of Exeter, UK

Η Sallie είναι Καθηγήτρια Καινοτομίας Υγείας του Mireille Gillings στο Πανεπιστήμιο του Exeter. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκός στην γήρανση, την αναπηρία και την αποκατάσταση. Είναι επίσης πολύ έμπειρη στην μεθοδολογία της έρευνας στα πεδία των κλινικών δοκιμών και της υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων πρακτικής στην φροντίδα υγείας.

Καθηγητής Philip van der Wees

Radboud University Medical Center, The Netherlands

Ο Philip είναι ανώτερος ερευνητής στο Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ Healthcare) του Radboud University Medical Center στην Ολλανδία. Τα ερευνητικά του προγράμματα στοχεύουν στην ποιότητα, εφαρμογή και αξιολόγηση της παροχής υγείας. Eνα από τα βασικά του πεδία έρευνας είναι η δημιουργία και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής.

Καθηγητής Christopher Maher

Institute for Musculoskeletal Health στο University of Sydney και Sydney Local Health District, Αυστραλία

Ο Chris είναι καθηγητής στην σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου του Sydney. Η έρευνα του στοχεύει την βελτίωση της παροχής φροντίδας σε ασθενείς με οσφυαλγία. Είναι ένας από τους ιδρυτές της PEDro.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα