Βοηθός αναζήτησης

Η PEDro έχει τρεις σελίδες αναζήτησης (Προχωρημένη “Advanced”, Απλή “Simple” και Καταναλωτή “Consumer”). Συνιστούμε στους επαγγελματίες υγείας να χρησιμοποιούν την Προχωρημένη αναζήτηση “Advanced Search”, η οποία περιέχει 13 πεδία για τον καθορισμό των όρων αναζήτησης με ακρίβεια. Για αυτόν τον λόγο, τα κουμπιά ΑΝΑΖHΤΗΣΗ στην κεφαλίδα, το υποσέλιδο και το εικονίδιο PEDro σας μεταφέρουν απευθείας στη σελίδα Προχωρημένη αναζήτηση “Advanced Search”. Oσοι είναι άπειροι στην αναζήτηση μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν με την απλή αναζήτηση “Simple Search”, η οποία περιέχει ένα απλό πεδίο εισαγωγής κειμένου. Οι ασθενείς και άλλοι χρήστες φυσικοθεραπείας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναζήτηση καταναλωτή “Consumer Search”, η οποία έχει λιγότερο τεχνική γλώσσα.

 1. Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση
 2. Επισκόπηση
 3. Χρήση χαρακτήρων αναπλήρωσης
 4. Συνδυασμός όρων αναζήτησης
 5. Λείπει η περίληψη
 6. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο
 7. Επιλογή καταγραφών

1. Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση

Πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε για μια κλινική έρευνα, είναι καλύτερο να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε την ερώτηση που θέλετε να απαντήσετε. Αυτό, γιατί η διαμόρφωση και η τελειοποίηση της ερώτησής σας καθιστά ευκολότερο να βρεθεί η έρευνα που θα την απαντήσει. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο εξηγεί πώς να κάνετε κλινικές ερωτήσεις στη μορφή PICO (Patient (Ασθενής) – Intervention (Παρέμβαση) – Comparison (Σύγκριση) – Outcome (Αποτέλεσμα)).

2. Επισκόπηση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων PEDro από τις σελίδες Απλής ή Σύνθετης αναζήτηση, στις οποίες έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στους συνδέσμους στην αριστερή γραμμή πλοήγησης. Δοκιμές, ανασκοπήσεις ή κλινικές οδηγίες αναφέρονται ως ξεχωριστές επιλογές. Για να βρείτε συγκεκριμένες καταχωρίσεις καθορίζετε συγκεκριμένα κριτήρια (χαρακτηριστικά των δοκιμών, ανασκοπήσεων ή κλινικών οδηγιών που θέλετε να βρείτε) στη σελίδα αναζήτησης. Στη συνέχεια, η PEDro αναζητά όλες τις καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων και επιστρέφει τα αποτελέσματα αναζήτησης: το σύνολο των καταχωρήσεων που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται ως λίστα τίτλων. Οι οδηγίες κλινικής πρακτικής εμφανίζονται πρώτα, ακολουθούνται από ανασκοπήσεις και μετά από δοκιμές. Οι κλινικές οδηγίες ταξινομούνται κατά έτος (πιο πρόσφατη πρώτη). Οι ανασκοπήσεις ταξινομούνται έτσι ώστε αυτές της Cochrane να εμφανίζονται πρώτες ακολουθούμενες από ανασκοπήσεις που δεν είναι της Cochrane και στη συνέχεια ανά έτος (πιο πρόσφατες πρώτες). Οι δοκιμές ταξινομούνται κατά βαθμολογία PEDro (υψηλότερες βαθμολογίες πρώτα) και στη συνέχεια ανά έτος (πιο πρόσφατη πρώτη). Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία καταχώρηση κάνοντας κλικ στον τίτλο της. Αυτό δίνει ένα λεπτομερές αποτέλεσμα αναζήτησης, το οποίο περιλαμβάνει συγγραφέα, τίτλο, μέθοδο, βαθμολογία μεθόδου και (υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης έχει δώσει άδεια) περίληψη.

Μπορείτε να επιστρέψετε στη σελίδα Αποτελέσματα αναζήτησης από τη σελίδα Αναλυτικά αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας το κουμπί επιστροφής στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε καταχωρίσεις εύκολα για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή με email.

Για να βρείτε μία καταχώρηση ή μια ομάδα καταχωρήσεων χρησιμοποιώντας την Απλή αναζήτηση:

 • Μεταβείτε στη σελίδα Απλή αναζήτηση.
 • Πληκτρολογήστε τον όρο ή τους όρους αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης για αναζήτηση στη βάση δεδομένων PEDro.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο περιγράφει πώς να κάνετε μια απλή αναζήτηση χρησιμοποιώντας την PEDro.

Για να βρείτε μία καταχώρηση ή μια ομάδα καταχωρήσεων χρησιμοποιώντας την Προχωρημένη αναζήτηση:

 • Μεταβείτε στη σελίδα Προχωρημένη αναζήτηση.
 • Καθορίστε τι αναζητάτε, πληκτρολογώντας κείμενο στα πλαίσια κειμένου ή επιλέγοντας από τα αναπτυσσόμενα μενού ένα από τα πεδία αναζήτησης. Γενικά, η αναζήτηση είναι πιο αποτελεσματική πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους όρους αναζήτησης στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος.
 • Σημειώστε ότι δεν χρειάζεται να εισαγάγετε όρους αναζήτησης σε ΚΑΘΕ πλαίσιο. Για τις περισσότερες αναζητήσεις αρκούν το πολύ τρία πλαίσια (και συχνά μία ή δύο καλά επιλεγμένες λέξεις στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος αρκούν).
 • Μπορείτε να αναζητήσετε παραλλαγές λέξεων (όπως oedema και edema ή leg και legs) χρησιμοποιώντας χαρακτήρες αναπλήρωσης.
 • Στο κάτω μέρος της σελίδας Σύνθετη αναζήτηση, επιλέξτε τον αριθμό των καταχωρήσεων που θέλετε να εμφανίζονται στη σελίδα Αποτελέσματα αναζήτησης (μεταξύ 5 και 50). Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Εάν δεν κάνετε επιλογή, η αναζήτηση θα επιστρέψει 20 καταχωρίσεις σε κάθε σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο ισχυρές αναζητήσεις εισάγοντας όρους αναζήτησης σε περισσότερα από ένα πεδία και συνδυάζοντας όρους αναζήτησης με τους τελεστές AND και OR.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης για αναζήτηση στη βάση δεδομένων PEDro.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο περιγράφει πως να διεξάγετε μια προχωρημένη αναζήτηση χρησιμοποιώντας την PEDro.

3. Χρήση χαρακτήρων αναπλήρωσης

Από προεπιλογή, η PEDro θα αναζητήσει μια ακριβή αντιστοίχιση λέξεων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση Bo βρίσκει όλες τις καταχωρίσεις που περιέχουνBo K ή Williams BO, αλλά όχι καταχωρίσεις που περιέχουν Boers M.

Συχνά είναι χρήσιμο να αναζητάτε διάφορες παραλλαγές μιας λέξης. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ενδιαφέρουν άρθρα που περιέχουν είτε τη λέξη enthesopathy είτε τη λέξη enthesopathies. Μπορείτε να αναζητήσετε παραλλαγές στο τέλος μιας λέξης χρησιμοποιώντας έναν αστερίσκο (*) για να υποδείξετε οποιοδήποτε γράμμα ή ομάδα γραμμάτων. Eτσι, η πληκτρολόγηση του enthesopath* θα επιστρέψει καταχωρίσεις που περιέχουν enthesopathy ή enthesopathies.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε παραλλαγές στην αρχή μιας λέξης χρησιμοποιώντας έναν αστερίσκο (*) για να υποδείξετε οποιοδήποτε γράμμα ή ομάδα γραμμάτων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βρείτε άρθρα σχετικά με edema, oedema, lymphedema ή lymphoedema, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε *edema σε ένα πεδίο κειμένου. Ο αστερίσκος σημαίνει απεριόριστη σύντμηση – μπορεί να αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε αριθμό γραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του 0).

Μια άλλη μορφή χαρακτήρα αναπλήρωσης είναι το σύμβολο @, το οποίο δηλώνει υποχρεωτική σύντμηση (μονός χαρακτήρας). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο @ όταν υπάρχουν παραλλαγές ενός χαρακτήρα σε μια λέξη. Για παράδειγμα, εάν αναζητούσατε κάποιον συγγραφέα και δεν γνωρίζατε εάν το όνομα του συγγραφέα ήταν Rawson ή Rawsen, θα μπορούσατε να αναζητήσετε γράφοντας Raws@n.

4. Συνδυασμός όρων αναζήτησης

Για αναζήτηση χρησιμοποιώντας όλους τους όρους αναζήτησης στα πεδία της σελίδας Σύνθετη αναζήτηση, χρησιμοποιήστε τον τελεστή AND (κάνοντας κλικ στο κουμπί δίπλα στην επιλογή Ταίριασμα όλων των όρων αναζήτησης (AND) στο κάτω μέρος της σελίδας Προχωρημένη αναζήτηση). Αυτό αναγκάζει την PEDro να αναζητήσει μόνο αυτές τις δοκιμές, ανασκοπήσεις ή κλινικές οδηγίες που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης που έχετε ορίσει. Το αποτέλεσμα είναι να περιοριστεί ο αριθμός των ανακτημένων καταχωρήσεων σε σύγκριση με τον αριθμό που θα επιστραφεί με οποιονδήποτε από τους μεμονωμένους όρους αναζήτησης. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να συνδυάσετε όρους αναζήτησης όταν μια αναζήτηση που χρησιμοποιεί έναν μόνο όρο αναζήτησης επιστρέφει πάρα πολλές καταχωρίσεις.

Για αναζήτηση οποιουδήποτε από τους όρους αναζήτησης στα πεδία της σελίδας Σύνθετη αναζήτηση, χρησιμοποιήστε τον τελεστή OR (κάνοντας κλικ στο κουμπί δίπλα στην επιλογή Αντιστοίχιση οποιουδήποτε όρου αναζήτησης (OR) στο κάτω μέρος της σελίδας Σύνθετη αναζήτηση). Αυτό αναγκάζει την PEDro να αναζητήσει δοκιμές, ανασκοπήσεις ή κλινικές οδηγίες που περιέχουν οποιονδήποτε από τους όρους αναζήτησης που έχετε καθορίσει. Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ανακτημένων καταχωρίσεων σε σύγκριση με τον αριθμό που θα επιστραφεί με οποιονδήποτε από τους μεμονωμένους όρους αναζήτησης. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να συνδυάσετε όρους αναζήτησης όταν μια αναζήτηση που χρησιμοποιεί έναν μόνο όρο αναζήτησης επιστρέφει πολύ λίγες καταχωρίσεις.

Δεν μπορείτε να συνδυάσετε AND και OR σε μία αναζήτηση. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε την PEDro να αναζητήσει για δύο (ή περισσότερες) λέξεις (και μεσοδιαστήματα ή σημεία στίξης) σαν να ήταν μία, περικλείοντας τις λέξεις σε ομοιωματικά (π.χ. “lateral epicondylitislateral epicondylitis”). Ουσιαστικά αυτό συνδυάζει τους δύο όρους με έναν τελεστή AND. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες αναπλήρωσης (*) για να αναζητήσετε σχετικές λέξεις (π.χ. *edema). Ουσιαστικά αυτό συνδυάζει σχετικούς όρους (σε αυτό το παράδειγμα, edema, oedema, lymphedema και lymphoedema) με χειριστή OR. Οι συνδυασμένοι όροι μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν με άλλα πεδία αναζήτησης χρησιμοποιώντας τον τελεστή AND ή OR στο κάτω μέρος της σελίδας Προχωρημένη αναζήτηση, αν είναι επιθυμητό.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση χαρακτήρων αναπλήρωσης εντός ομοιωματικών. Για παράδειγμα, το “Medicine * Rehabilitation” δεν θα επιστρέψει καταχωρίσεις.

Οι μέθοδοι συνδυασμού όρων αναζήτησης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Αναζήτηση για Επιλογή Τύπος Σχόλια
Oλες οι καταχωρίσεις με τις λέξεις lateral και epicondylitis στην περίληψη (αλλά όχι καταχωρίσεις που περιέχουν μόνο lateral ή μόνο epicondylitis στην περίληψη) lateral epicondylitis στο πεδίο Περίληψη & τίτλος Αυτό θα ανακτήσει καταχωρίσεις με περιλήψεις που περιέχουν treatment of lateral epicondylitis, καθώς και καταχωρίσεις με περιλήψεις που περιέχουν treatment of epicondylitis and pain on the lateral aspect of the arm
Oλα τα αρχεία που περιέχουν τις λέξεις lateral epicondylitis μαζί στην περίληψη “lateral epicondylitis” στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος Αυτό θα ανακτήσει τις καταχωρίσεις με περιλήψεις που περιέχουν treatment of lateral epicondylitis, αλλά δεν θα ανακτήσει μια καταχώριση με περίληψη που περιέχει treatment of epicondylitis and pain on the lateral aspect of the arm
Oλα οι καταχωρίσεις με pain στην περίληψη και την electrotherapy ως θεραπεία (αλλά όχι καταχωρίσεις που περιέχουν μόνο pain και όχι καταχωρίσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί στο ευρετήριο μόνο ως electrotherapy) Αντιστοίχιση όλων των όρων αναζήτησης (AND) pain στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος και electrotherapies, heat, cold στο πεδίο Θεραπεία
Oλες οι καταχωρίσεις με pain στην περίληψη ή electrotherapy σαν θεραπεία Αντιστοίχιση οποιουδήποτε όρου αναζήτησης (OR) pain στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος και electrotherapies, heat, cold στο πεδίο Θεραπεία

5. Λείπει η περίληψη

Ζητείται άδεια από τους εκδότες των περιοδικών πριν την εμφάνιση των περιλήψεων των καταχωρίσεων στην PEDro. Oταν αυτή η άδεια δεν έχει ακόμη χορηγηθεί (το οποίο είναι αρκετά κοινό) οι περιλήψεις δεν εμφανίζονται. Οι χρήστες της PEDro ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στην περίληψη (και μερικές φορές στο πλήρες κείμενο του άρθρου) από τους συνδέσμους που παρέχονται στην ενότητα Περίληψη στη σελίδα Λεπτομερή αποτελέσματα αναζήτησης. Ο αριθμός των συνδέσμων εξαρτάται από το εάν η καταχώριση υπάρχει στο ευρετήριο των βάσεων δεδομένων Medline και PubMed Central, εάν έχει αριθμό DOI (ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου), ή αν ο εκδότης διαθέτει ιστότοπο. Οι σύνδεσμοι παρατίθενται κατά σειρά πιθανότητας πρόσβασης στο δωρεάν πλήρες κείμενο, από το πιθανότερο στο λιγότερο πιθανό. Η πρόσβαση στην περίληψη μέσω του ιστότοπου των εκδοτών θα απαιτήσει επιπλέον αναζήτηση.

Εάν πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης στο πεδίο Περίληψη & Τίτλος, η PEDro θα πραγματοποιήσει αναζήτηση σε όλες τις περιλήψεις για να δει εάν ικανοποιούνται αυτά τα κριτήρια αναζήτησης, ακόμη και αν η περίληψη δεν εμφανίζεται στη σελίδα Λεπτομερή αποτελέσματα αναζήτησης.

Ορισμένες καταχωρίσεις δεν έχουν περιλήψεις επειδή αυτό είναι χαρακτηριστικό του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύθηκαν. Εάν αναζητήσετε όρους στο πεδίο περίληψης δεν θα αναζητήσετε καταχωρίσεις που δεν έχουν περιλήψεις.

6. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

Σύνδεσμοι για πλήρες κείμενο (δωρεάν ή πληρωμής ανά προβολή) διατίθενται στην ενότητα Περίληψη στη σελίδα Λεπτομερή αποτελέσματα αναζήτησης. Η καταχώριση μπορεί να έχει περισσότερους από έναν συνδέσμους, ανάλογα με το εάν η καταχώριση υπάρχει στο ευρετήριο των βάσεων δεδομένων Medline και στο PubMed Central, εάν έχει αριθμό DOI (ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου), ή εάν ο εκδότης διαθέτει ιστότοπο. Οι σύνδεσμοι παρατίθενται κατά σειρά πιθανότητας πρόσβασης στο δωρεάν πλήρες κείμενο, από το πιθανότερο στο λιγότερο πιθανό. Χρησιμοποιώντας το PubMed Central, οι σύνδεσμοι DOI και PubMed θα πρέπει να παρέχουν άμεση σύνδεση με την περίληψη και το πλήρες κείμενο της καταχώρισης. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσω του ιστότοπου των εκδοτών θα απαιτήσει επιπλέον αναζήτηση.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο παρουσιάζει πως μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χρησιμοποιώντας την PEDro.

7. Επιλογή καταγραφών

Οι καταχωρίσεις μπορούν να επιλεγούν από τις σελίδες Αποτελεσμάτων Αναζήτησης ή Λεπτομερών Αποτελεσμάτων Αναζήτησης. Αυτές οι καταχωρίσεις μπορούν αργότερα να προβληθούν στη σελίδα Επιλεγμένα Αποτελέσματα Αναζήτησης κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση Επιλεγμένων Καταχωρίσεων, είτε στη σελίδα Αποτελέσματα Αναζήτησης είτε στην Λεπτομερή Αποτελέσματα Αναζήτησης.

Η λειτουργία Εμφάνιση Επιλεγμένων Καταχωρίσεων διευκολύνει την αποθήκευση ή την εκτύπωση των βιβλιογραφικών λεπτομερειών και περιλήψεων πολλών καταχωρίσεων. Οι επιλεγμένες καταχωρίσεις μπορούν να αποθηκευτούν ή να εκτυπωθούν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Εναλλακτικά, επιλεγμένες καταχωρίσεις μπορούν να σταλούν μέσω email χρησιμοποιώντας το κουμπί Αποτελέσματα Εmail στη σελίδα Επιλεγμένα Αποτελέσματα Αναζήτησης.

Το κουμπί Συνέχεια Αναζήτησης στη σελίδα Αποτελέσματα Αναζήτησης σας επιστρέφει στη σελίδα Αναζήτησης. Τυχόν καταχωρίσεις που έχουν προηγουμένως επιλεγεί παραμένουν επιλεγμένες όταν συνεχίζετε την αναζήτηση. Ξεκινώντας μια νέα αναζήτηση από τη σελίδα Λεπτομερή Αποτελέσματα Αναζήτησης θα διαγράψει όλα τα επιλεγμένα αρχεία και τους όρους αναζήτησης.

Μεμονωμένες επιλεγμένες καταχωρίσεις μπορούν να αφαιρεθούν (απο- επιλεγούν) με το κουμπί Αφαίρεση αυτής της καταχώρισης στη σελίδα Επιλεγμένα Αποτελέσματα Αναζήτησης. Εάν επιλέξετε κατά λάθος μια καταχώριση δύο φορές, οι διπλότυποι τίτλοι θα εμφανίζονται πρώτα στη λίστα στη σελίδα Επιλεγμένα Αποτελέσματα Αναζήτησης με ένα μήνυμα διπλής επιλογής. Αφαιρέστε την καταχώριση κάνοντας κλικ στο μήνυμα Αφαίρεση αυτής της καταχώρησης. Το άλλο αντίγραφο της καταχώρισης θα παραμείνει επιλεγμένο.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο δείχνει τον τρόπο επιλογής καταχωρίσεων, αποθήκευσης καταχωρίσεων και εισαγωγής αποθηκευμένων καταχωρίσεων σε λογισμικό διαχείρισης αναφορών.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα