Φίλτρα για προγράμματα αναφορών

H PEDro έχει δύο φίλτρα για πρόγραμμα διαχείρισης αναφορών:

 1. Φίλτρο EndNote
 2. Φίλτρο RefWorks

1. Φίλτρο EndNote

Τα σωσμένα αποτελέσματα αναζήτησης από την PEDro μπορούν να εισαχθούν στο EndNote σαν αρχείο RIS ( μια μορφή αρχείου συγκεκριμένης μορφοποίησης ανεπτυγμένο από την Research Information Systems). Αυτό το σύστημα αντικατέστησε το φίλτρο EndNote της PEDro το Σεπτέμβριο του 2011.

Οδηγίες για την εισαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης της PEDro στο EndNote

 1. Κάντε μια αναζήτηση PEDro
 2. Επιλέξτε τις σχετικές αναφορές
 3. Εμφανίστε τις επιλεγμένες αναφορές
 4. Σώστε τις επιλεγμένες αναφορές με όποιον από τους δύο τρόπους:
  A. Κλικ στο σύνδεσμο “Save results” για να σώσετε ένα αρχείο στην μορφή RIS στον υπολογιστή σας
  B. Στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τα επιλεγμένα αποτελέσματα στον εαυτό σας και σώστε το μήνυμα σe μορφή αρχείου (text) (για χρήστες Mac – αντιγραφή και επικόλληση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Word και σώστε σαν αρχείο (plain text) με “εισαγωγή line breaks” στο κουτί μετατροπής αρχείου)
 5. Εισάγετε το σωσμένο αρχείο text στο EndNote χρησιμοποιώντας την επιλογή εισαγωγής “Reference Manager (RIS)” του EndNote

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο δείχνει πως να επιλέξετε, σώσετε και εισάγετε αναφορές στο EndNote.

2. Φίλτρο RefWorks

Το φίλτρο RefWorks της PEDro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αναφορών από την βάση δεδομένων PEDro σε μια βιβλιοθήκη RefWorks.

Οδηγίες για την εισαγωγή αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης PEDro στο RefWorks

 1. Κάντε μια αναζήτηση PEDro
 2. Επιλέξτε τις σχετικές αναφορές
 3. Εμφανίστε τις επιλεγμένες αναφορές
 4. Αντιγράψτε τις αναφορές που εμφανίζονται στην οθόνη
 5. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του RefWorks
 6. Στο πεδίο “References” επιλέξτε “Import”
 7. Επιλέξτε PEDro στο κουτί “Import Filter/Data Source”
 8. Επικολλήστε τις επιλεγμένες αναφορές στο κουτί “Import Data from the following Text”
 9. Εισάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας κάνοντας κλικ στο “Import”

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα