Συχνές ερωτήσεις

Αυτή η σελίδα απαντά σε μερικές από τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την PEDro, την βάση τεκμηριωμένων δεδομένων για την Φυσικοθεραπεία:

Συγκεκριμένα κριτήρια χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ποιες κλινικές δοκιμές, συστηματικές ανασκοπήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής αρχειοθετούνται στην PEDro. Εντοπίσαμε (και εξακολουθούμε να εντοπίζουμε) δοκιμές, ανασκοπήσεις και κλινικές οδηγίες με διάφορους τρόπους:

  1. Οι Δρ Rob de Bie και Riekie de Vet του Τομέα Αποκατάστασης και Σχετικών Θεραπειών της Συνεργασίας Cochrane μας έδωσαν γενναιόδωρα την προϋπάρχουσα βάση δεδομένων τυχαιοποιημένων δοκιμών για την αποκατάσταση. Μας έστειλαν επίσης λεπτομέρειες των δοκιμών για τη φυσικοθεραπεία που εντοπίστηκαν από έρευνες δια χειρός περίπου 200 επιστημονικών περιοδικών υγείας που διεξήχθησαν από το Nederlands Paramedisch Institut (μια λίστα με αυτά τα περιοδικά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Nederlands Paramedisch Institut) Πιο πρόσφατα μας έστειλαν αντίγραφα των ολλανδικών κατευθυντήριων οδηγιών.
  2. Αυτά συνδυάστηκαν με προσωπικές βάσεις δεδομένων της συντονιστικής επιτροπής για την εταιρική σύμπραξη της PEDro.
  3. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε βελτιστοποιημένες αναζητήσεις σε πέντε βάσεις δεδομένων της βιβλιογραφίας άρθρων της σειράς (Medline, Embase, CINAHL, AMED και PsycINFO). Τώρα αναζητούμε προοπτικά σε αυτές τις βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας αυτόματες (SDI) βελτιστοποιημένες αναζητήσεις.
  4. Ψάχνουμε κάθε νέα έκδοση της βάσης Cochrane Database of Systematic Reviews και της Cochrane CENTRAL Register of Controlled Trials.
  5. Ψάχνουμε στο Διαδίκτυο για οδηγίες κλινικής πρακτικής. Η γενική στρατηγική είναι να γίνεται αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων για οδηγίες κλινικής πρακτικής και να ακολουθούμε τους συνδέσμους από εκεί.
  6. Παρακολουθούμε τις αναφορές σε συστηματικές ανασκοπήσεις στη βάση δεδομένων PEDro.
  7. Τέλος, οι "Φίλοι της PEDro" και οι χρήστες της PEDro μας ειδοποιούν για δοκιμές που δεν βρίσκονται στην PEDro με το επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα συμπεριλάβουμε οποιαδήποτε δοκιμή, ανασκόπηση ή κλινική οδηγία που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής στη βάση δεδομένων (βλ. Παραπάνω), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που δημοσιεύθηκε. Τη στιγμή αυτή το παλαιότερο αρχείο στη βάση δεδομένων (μια κλινική δοκιμή) δημοσιεύθηκε το 1929.

Η PEDro τώρα ενημερώνεται μία φορά το μήνα, συνήθως την πρώτη Δευτέρα του ημερολογιακού μήνα.

Εάν γνωρίζετε μια δοκιμή, μια ανασκόπηση ή μια κλινική οδηγία που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι στην PEDro, αλλά δεν είναι, ενημερώστε μας. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι πληροί τα κριτήρια εισαγωγής. Εάν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας. Oσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μας δώσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορέσουμε να την βρούμε. Εάν είστε ο συγγραφέας ενός άρθρου που πιστεύετε ότι έπρεπε να είναι στην PEDro αλλά δεν είναι, στείλτε μας μια επανεκτύπωση ηλεκτρονικά.

Οι δοκιμές (και όχι οι ανασκοπήσεις ή οι κλινικές οδηγίες) αξιολογούνται με μια λίστα ελέγχου (ονομάζεται "κλίμακα PEDro"). Η κλίμακα PEDro εξετάζει δύο πτυχές της ποιότητας της δοκιμής, συγκεκριμένα την «αξιοπιστία» (ή «εσωτερική εγκυρότητα») της δοκιμής και εάν η δοκιμή περιέχει επαρκείς στατιστικές πληροφορίες που την κάνουν ερμηνεύσιμη. Δεν αξιολογεί την «σημασία» (ή την «δυνατότητα γενίκευσης» ή την «εξωτερική εγκυρότητα») της δοκιμής ή το μέγεθος του αποτελέσματος θεραπείας.

Για να εκτιμήσουμε την αξιοπιστία, αναζητούμε μια σαφή επιβεβαίωση ενός αριθμού κριτηρίων, όπως η τυχαία κατανομή, η απόκρυψη κατανομής, η συγκρισιμότητα των ομάδων κατά την έναρξη, η τύφλωση ασθενών, θεραπευτών και αξιολογητών, η ανάλυση πρόθεσης θεραπείας και η επάρκεια παρακολούθησης. Για να εκτιμήσουμε την ερμηνευσιμότητα, αναζητούμε στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων και αναφορές τόσο για τις σημειακές εκτιμήσεις όσο και των μέτρων μεταβλητότητας. Αυτό οδηγεί συνολικά σε 10 επιμέρους ερωτήματα στην κλίμακα. Οι δοκιμές αξιολογούνται με βάση αυτό που αναφέρουν. Εάν μια δοκιμή δεν αναφέρει ότι πληρείται ένα συγκεκριμένο κριτήριο, το αξιολογούμαι σαν να μην ικανοποιήθηκε το κριτήριο ("ένοχος έως ότου αποδειχθεί αθώος").

Oλα εκτός δύο από τα επιμέρους ερωτήματα της κλίμακας PEDro βασίζονται στη λίστα Delphi, που αναπτύχθηκε από τη Verhagen και τους συνεργάτες της. Η λίστα Delphi είναι μια λίστα με χαρακτηριστικά δοκιμών που θεωρήθηκε ότι σχετίζονται με την «ποιότητα» της δοκιμής από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. (για λεπτομέρειες βλ. Verhagen et al, J Clin Epidemiol 1998;51:1235-41). Η κλίμακα PEDro περιέχει επιπλέον στοιχεία σχετικά με την επάρκεια παρακολούθησης και των στατιστικών συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων. Eνα στοιχείο στη λίστα Delphi (το στοιχείο σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας) σχετίζεται με την εξωτερική εγκυρότητα, επομένως δεν αντικατοπτρίζει τις διαστάσεις της ποιότητας που αξιολογούνται από την κλίμακα PEDro. Αυτό το στοιχείο δεν χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της μεθόδου που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης (για το λόγο αυτό η κλίμακα 11 στοιχείων δίνει βαθμολογία στα 10). Αυτό το στοιχείο, ωστόσο, διατηρήθηκε έτσι ώστε όλα τα στοιχεία λίστας της Delphi να αντιπροσωπεύονται στην κλίμακα PEDro.

Η "βαθμολογία στην PEDro" καθορίζεται απλώς μετρώντας τον αριθμό των κριτηρίων της λίστας ελέγχου που ικανοποιούνται στην αναφορά της δοκιμής. Κατά την αναζήτηση της βάσης δεδομένων PEDro, η βαθμολογία PEDro χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση κλινικών δοκιμών στη σελίδα "αποτελέσματα αναζήτησης". Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και οι οδηγίες κλινικής πρακτικής δεν βαθμολογούνται ως προς την ποιότητα (έχουν βαθμολογία ποιότητας "N/Α", που σημαίνει "δεν ισχύει"). Στα αποτελέσματα αναζήτησης, οι κλινικές οδηγίες παρουσιάζονται πρώτα, ταξινομημένες ανά έτος έκδοσης (πρώτα οι πιο πρόσφατες οδηγίες). Ακολουθούν συστηματικές ανασκοπήσεις, ταξινομημένες επίσης κατά έτος.

Η αξιολόγηση των δοκιμών πραγματοποιείται από αξιολογητές οι οποίοι είναι είτε περιστασιακό προσωπικό της PEDro είτε εθελοντές φυσικοθεραπευτές. Oλοι οι αξιολογητές υφίστανται εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει πρακτική με ανατροφοδότηση. Τρεις άλλοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας των αξιολογήσεων. Πρώτον, στοχεύουμε να αξιολογήσουμε δύο φορές όλες τις δοκιμές. Eνας τρίτος αξιολογητής επιλύει τυχόν διαφωνίες. Λέμε ότι οι βαθμολογίες "δεν επιβεβαιώνονται" έως ότου η δοκιμή έχει αξιολογηθεί δύο φορές και οι διαφωνίες έχουν επιλυθεί από τον τρίτο αξιολογητή. Oταν γίνει αυτό, λέμε ότι οι βαθμολογίες επιβεβαιώνονται". Δεύτερον, πραγματοποιούμε άτυπους και μη συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας ορισμένων αξιολογήσεων (όχι όλων). Τέλος, παρέχεται ένας μηχανισμός για τους χρήστες της PEDro να αμφισβητούν τις αξιολογήσεις των δοκιμών (βλ. "Τι μπορώ να κάνω εάν διαφωνώ με την αξιολόγηση ποιότητας σε μια συγκεκριμένη δοκιμή;" παρακάτω).

Μια δημοσίευση που περιγράφει την αξιοπιστία της κλίμακας PEDro για την αξιολόγηση της ποιότητας των ελεγχόμενων τυχαιοποιημένων δοκιμών δημοσιεύθηκε από τους Maher et al (2003).

Μια δημοσίευση που συγκρίνει την κλίμακα PEDro με την κλίμακα Jadad για αξιολόγηση της ποιότητας των ελεγχόμενων τυχαιοποιημένων δοκιμών δημοσιεύθηκε από τους Bhogal et al (2005).

Μια δημοσίευση που αξιολογεί την εγκυρότητα της κλίμακας PEDro δημοσιεύθηκε από τον de Morton (2009).

Εάν διαφωνείτε με την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης δοκιμής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Πρέπει να μας πείτε τον συγγραφέα, τον τίτλο και την πηγή της εν λόγω δοκιμής και να μας πείτε γιατί πιστεύετε ότι η δοκιμή έχει αξιολογηθεί λανθασμένα. Εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφορία στη αναφορά της δοκιμής που σας προκαλεί αμφισβήτηση μιας αξιολόγησης, ενημερώστε μας σε ποιο σημείο στη αναφορά της δοκιμής (αριθμός σελίδας, αριθμός στήλης, αριθμός παραγράφου, αριθμός γραμμής) μπορεί να βρεθεί. Θα ελέγξουμε όλες τις αμφισβητούμενες αξιολογήσεις. Παρότι είμαστε ευγνώμονες για τις πληροφορίες σχετικά με αμφισβητούμενες αξιολογήσεις, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εξατομικευμένα σε αυτούς που αμφισβήτησαν τις αξιολογήσεις των δοκιμών.

Κάθε καταχώρηση στην PEDro κατηγοριοποιείται χρησιμοποιώντας μια σειρά κωδικών PEDro για τον υποτομέα της φυσικοθεραπείας, την παρέμβαση, το θέμα, το πρόβλημα και το μέρος του σώματος που αντιμετωπίζεται. Αυτοί οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση.

Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στην καταχώρηση ευρετηρίου μιας συγκεκριμένης καταγραφής (για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, η πηγή μπορεί να είναι λανθασμένη ή η καταγραφή μπορεί να έχει κατηγοριοποιηθεί λανθασμένα). Εάν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Κάντε αποκοπή και επικολλήστε την πλήρη καταγραφή από τη σελίδα "Λεπτομερή αποτελέσματα αναζήτησης" στην ενότητα σχολίων και υποδείξτε ποιο σφάλμα καταχώρησηςευρετηρίου έχει γίνει. Παρότι είμαστε ευγνώμονες για τις πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα ευρετηρίου, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εξατομικευμένα σε αυτούς που μας ειδοποιούν για σφάλματα καταχώρησης ευρετηρίου.

Πάντα αναζητούμε εθελοντές για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, να αντιγράψουμε και να αξιολογήσουμε δοκιμές, ανασκοπήσεις και κλινικές οδηγίες. Εάν θέλετε να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, βοηθώντας μας να αξιολογήσουμε τις δοκιμές στην περιοχή που σας ενδιαφέρει) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν θέλετε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Χρησιμοποιούμε το ενημερωτικό δελτίο μας για να ενημερώνουμε τους χρήστες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην PEDro. Μπορείτε να γίνετε εθελοντής "Φίλος της PEDro" από οπουδήποτε στον κόσμο. Επί του παρόντος, η PEDro αναζητά επίσης οικονομική βοήθεια. Εάν γνωρίζετε μια πιθανή πηγή χρηματοδότησης, παρακαλούμε ενημερώστε μας. (Σημειώστε ότι η PEDro θα δεχτεί χρηματοδότηση μόνο στην προϋπόθεση διατήρησης πλήρους συντακτικής ανεξαρτησίας από τους χρηματοδοτικούς φορείς).

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα