Υπολογιστής διαστήματος εμπιστοσύνης

Αυτό είναι ένα υπολογιστικό φύλλο στο Excel που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης για την μέση τιμή, την διαφορά μεταξύ δύο μέσων τιμών, ποσοστό ή πιθανότητα, σύγκριση δύο ποσοστών (την μείωση του απόλυτου κινδύνου, αριθμού ασθενών που πρέπει να θεραπευτούν, σχετικού κινδύνου, μείωσης σχετικού κινδύνου και σχετικού λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων), ευαισθησία, ειδικότητα και 2 επιπέδων λόγους πιθανοφανειών.

Μια προτεινόμενη παραπομπή για τον υπολογισμό διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:
Herbert R. Confidence Interval Calculator (2013). https://pedro.org.au/greek/resources/confidence-interval-calculator/. Accessed on [date].

Υπολογισμός διαστήματος εμπιστοσύνης λήψη

Λήψη ασυμπίεστου αρχείου .xls (PC/MAC)

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα