Σύνδεσμοι

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους σε σχετικές ιστοσελίδες που μπορείτε να βρείτε χρήσιμες. Δοκιμάστε τα ακόλουθα:

Πηγές επιστημονικών αποδείξεων για την φροντίδα υγείας

Cochrane Library
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις της Cochrane παρέχουν την καλύτερη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων υγείας. Ειδικευόμενοι σε κάποιες χώρες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των συστηματικών ανασκοπήσεων της βιβλιοθήκης Cochrane. Περιλήψεις των συστηματικών ανασκοπήσεων της Cochrane που σχετίζονται με την φυσικοθεραπεία έχουν αναπαραχθεί στην βιβλιοθήκη της PEDro. Το Evidently Cochrane είναι ένα blog που παράγεται από την Cochrane UK για τον διαμοιρασμό επιστημονικών αποδείξεων που δημοσιεύονται από την βιβλιοθήκη Cochrane. Για περισσότερες πληροφορίες για την Cochrane επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Cochrane homepage, μια από τις γεωγραφικές ομάδες της Cochrane (όπως την Cochrane Australia) ή την Cochrane Rehabilitation.

National Institute for Health Research (NIHR) Evidence και Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
Το NIHR Evidence αναπαράγει περιλήψεις νέων ερευνών δημοσιευμένων από το 2015 μέχρι σήμερα. Πριν από το 2015 η DARE παρήγαγε μια ποιοτική βάση δεδομένων συστηματικών ανασκοπήσεων αξιολογημένων από ομότιμους. Κάποιες από τις ανασκοπήσεις στο ευρετήριο της PEDro έχουν σχολιασμούς από την DARE, και σύνδεσμοι για αυτούς είναι διαθέσιμοι στην σελίδα προχωρημένης αναζήτησης της PEDro.

Turning Research into Practice (TRIP) database
Απευθείας πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων στο πλήρες κείμενο υψηλής ποιότητας συστηματικών ανασκοπήσεων, τυχαιοποιημένων δοκιμών και κατευθυντήριων οδηγιών, οργανωμένων ανά πεδίο κλινική πρακτικής.

PubMed
Μια φιλική στον χρήστη, διαδικτυακή διεπαφή της Medline. Η Medline περιλαμβάνει μια υπηρεσία κλινικών ερωτημάτων για να βοηθήσει τους κλινικούς στην εύρεση παραπομπών της Medline για την πρόληψη, θεραπεία, πρόγνωση, διάγνωση, αιτιολογία και πολλά περισσότερα.

SUMSearch 2
Μα ευφυής μηχανή αναζήτησης, σχεδιασμένη να βοηθά τους χρήστες να εκτελούν βέλτιστες αναζητήσεις για ένα εύρος κλινικών ερωτημάτων. Η SUMSearch 2 είναι παρόμοια με την κλινικών ερωτημάτων της PubMed, αλλά κάνει αναζήτηση σε μια περισσότερο ευρεία αρθρογραφία.

Joanna Briggs Institute
Το ινστιτούτο Joanna Briggs είναι μια διεθνής συνεργασία ερευνητών, κλινικών και ακαδημαϊκών από νοσηλευτές, ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει ένα εύρος πηγών υποστήριξης της βασισμένης σε αποδείξεις κλινικής πρακτικής. Μερικές περιοχές της ιστοσελίδας απαιτούν συνδρομή.

Free medical journals
Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα γεύματα? Αυτή η ιστοσελίδα έχει συνδέσεις προς ελεύθερα ιατρικά περιοδικά.

Πηγές επιστημονικών αποδείξεων για συγκεκριμένους τομείς

OTseeker
Η OTseeker είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει συστηματικές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σχετικές με την εργοθεραπεία. Οι δοκιμές αξιολογούνται με την κλίμακα PEDro για την βοήθεια των χρηστών στην κρίση της ποιότητας και της χρησιμότητας των δοκιμών στην δικαιολόγηση κλινικών παρεμβάσεων. Σημειώστε πως η βάση δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2017.

NeuroBITE
Η NeuroBITE (παλαιότερα PsycBITE) είναι μια βάση δεδομένων που καταγράφει μελέτες γνωσιακών, συμπεριφορικών και άλλων θεραπειών για ψυχολογικά προβλήματα και θέματα που συμβαίνουν σαν συνέπειες επίκτητης εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Οι τύποι μελετών που εμπεριέχονται σε αυτή τη βάση δεδομένων είναι κατευθυντήριες οδηγίες πρακτικής, συστηματικές ανασκοπήσεις, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, σειρές περιπτώσεων, μελέτες μιας περίπτωσης πειραματικού σχεδιασμού και μελέτες μιας περίπτωσης μη πειραματικού σχεδιασμού. Οι τυχαιοποιημένες και μη κλινικές δοκιμές είναι αξιολογημένες με την χρήση μια παραλλαγής της κλίμακας PEDro και οι μελέτες μιας περίπτωσης ερευνητικού σχεδιασμού είναι αξιολογημένες με την χρήση της κλίμακας RoBiNT.

speechBITE
Η SpeechBITE είναι μια βάση δεδομένων ερευνών παρέμβασης στο εύρος της πρακτικής της παθολογίας του λόγου. Οι μελέτες σε αυτήν την βάση δεδομένων περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες πρακτικής, συστηματικές ανασκοπήσεις, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, σειρές περιπτώσεων και μελέτες μιας περίπτωσης πειραματικού σχεδιασμού. Οι τυχαιοποιημένες και μη κλινικές δοκιμές είναι αξιολογημένες με την χρήση μια παραλλαγής της κλίμακας PEDro.

Research and Training Center on Early Childhood Development
Αυτή η ιστοσελίδα είναι αφοσιωμένη στο να προάγει και να ενισχύσει την υγιή ανάπτυξη των βρεφών, νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας, με ή σε κίνδυνο αναπτυξιακής καθυστέρησης ή αναπηρίας.

Πηγές επιστημονικών αποδείξεων για συγκεκριμένες χώρες

Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην Αυστραλία. Αυτοί οι ιστότοποι παρέχουν σύντομη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της βιβλιοθήκης Cochrane, πρόσβαση μέσω OVID στην Medline και CINAHL, κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και πολλά άλλα. Οι ιστότοποι προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Υγείας μπορούν να λάβουν κωδικούς πρόσβασης από τα τμήματα υποστήριξης τεχνολογίας των ιδρυμάτων τους. Οι διευθύνσεις του ιστότοπου ανά πολιτεία είναι:

Clinical Practice Guidelines Portal
Ευρετήριο κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής που αναπτύχθηκαν για χρήση σε αυστραλιανές υγειονομικές δομές.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Παρέχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων σε εργαζομένους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (ΝΗS). Ελεύθερη παγκόσμια πρόσβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE είναι επίσης διαθέσιμη.

Πηγές για την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική

CONSORT Statement
CONSORT είναι ακρωνύμιο για το “Consolidated Standards of Reporting Trials” (ενοποιημένα πρότυπα αναφοράς δοκιμών). Η δήλωση CONSORT είναι το ελάχιστο σύνολο συστάσεων πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις για την αναφορά των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.

PRISMA Statement
PRISMA είναι ακρωνύμιο για το “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses”. Η δήλωση PRISMA είναι το ελάχιστο σύνολο συστάσεων πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις για την αναφορά συστηματικών ανασκοπήσεων.

Μητρώο καταγραφής κλινικών δοκιμών και συστηματικών ανασκοπήσεων
Με το μητρώο καταγραφής κλινικών δοκιμών και συστηματικών ανασκοπήσεων αποφεύγεται η διεξαγωγή όμοιων εργασιών και προλαμβάνεται η μεροληψία αναφορών και η μεροληψία δημοσίευσης. Επιπροσθέτως το μητρώο καταγραφής κλινικών δοκιμών μπορεί να βοηθήσει στην στρατολόγηση συμμετεχόντων και να κάνει την αναγνώριση δοκιμών για στις συστηματικές ανασκοπήσεις ευκολότερη. Οι Pinto et al (2013) έδειξαν ότι η καταγραφή σε μητρώο των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων είναι πολύ χαμηλή και σπανίως προοπτική. Για την αντιμετώπιση αυτού η International Society of Physiotherapy Journal Editors (ISPJE)International Society of Physiotherapy Journal Editors (ISPJE) προτείνει στα περιοδικά που είναι μέλη της να εφαρμόσουν μια πολιτική για την προοπτική καταγραφή σε μητρώο των δοκιμών, όπως περιεγράφηκε σε μία επιφυλλίδα «editorial» που δημοσιεύτηκε σε αρκετά περιοδικά μέλη του ISPJE. Οι κλινικές δοκιμές μπορούν να καταγραφούν σε μητρώα όπως το ClinicalTrials.gov και το Australian New Zealand Clinical Trial Registry που είναι διαθέσιμα στο κοινό, ελεύθερα και ηλεκτρονικά διερευνήσιμα. Πληροφορίες κλινικών δοκιμών από διαφορετικά μητρώα καταγραφής μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα WHO International Clinical Trials Registry Platform. Η καταγραφή σε μητρώο συστηματικών ανασκοπήσεων είναι επίσης ελεύθερη και ανοιχτή σε οποιονδήποτε∙ διαθέσιμα μητρώα καταγραφής περιλαμβάνουν την Cochrane Library και την Prospero.

Η σύμπραξη της PEDro υποστηρίζει τo αίτημα με λήψη υπογραφών της All Trials Registered – All Results Reported. Για να υποστηρίξετε το αίτημα κάντε κλικ στον από κάτω σύνδεσμο.
AllTrials logo

Students 4 Best Evidence
Ο ιστότοπος είναι ένα δίκτυο πηγών για φοιτητές επαγγελμάτων υγείας που ενδιαφέρονται την πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις.

International Centre for Allied Health Evidence (iCAHE)
Διαθέτει τις απαραίτητες πηγές για εργαζόμενους σε παραϊατρικά επαγγέλματα, ερευνητές, εκπαιδευτές, κλινικούς, σε αυτούς που χαράσσουν πολιτική, διαχειριστές και ασθενείς, παρέχοντας αποθηκευτικό χώρο για την έρευνα σε ένα εύρος πεδίων, από την φυσικοθεραπεία στην ιατρική ακτινοβολιών. Το κέντρο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία παραγωγής πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις στην θεματολογία των παραϊατρικών επαγγελμάτων και εξασφαλίζει πως οι στρατηγικές θεραπείας βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες αποδείξεις και έρευνες.

EBM Toolkit
Κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από αυτούς τους πολύ έξυπνους Καναδούς.

Visual Rx
Eνας υπολογιστής που δημιουργεί NNT’s από άλλες μετρήσεις του μεγέθους αποτελέσματος θεραπείας (σχετικών κινδύνων, σχετικού λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων ή μείωσης απόλυτου κινδύνου) και έναν έξυπνο τρόπο οπτικοποίησης του τι πραγματικά σημαίνει το NNTs “Numbers needed to treat”.

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine
Eνας από τους κόμβους της πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις. Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση του levels of evidence table.

Κριτική αξιολόγηση
Αν χρειάζεστε περισσότερες συμβουλές για το πως να διαβάσετε κλινικές δοκιμές (ή άλλες μορφές κλινικών αποδείξεων) θα μπορούσατε να συμβουλευτείτε τον κλασσικό (ακόμη απαράμιλλο) οδηγό CMAJ/JAMA User’s Guides ή του Steve Simon’s το How to read a medical journal article. Αν δεν θέλετε να κινηθείτε σε τέτοια έκταση, ή να διαβάσετε πάρα πολύ, δοκιμάστε τα μικρά εκπαιδευτικά υλικά από την PEDro.

Finding and Appraising the Evidence
Eξι διαδικτυακές ενότητες γραμμένες από την Amanda Burls και την Anne Brice για την HealthKnowledge. Οι ενότητες εστιάζουν στο πως να βρεθούν οι αποδείξεις και στην συνέχεια πως αξιολογείται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της δημοσιευμένης έρευνας ώστε να παρέχετε αποτελεσματική και επαρκής φροντίδα υγείας.

European Union Evidence Based Medicine Unity Project
Το εγχείρημα EU-EBM Unity Project παρέχει διαδικτυακή εκπαίδευση στα πέντε βασικά κομμάτια της πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις συν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά και Γαλλικά.

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE)
Το εργαλείο κριτικής αξιολόγησης των κατευθυντήριων οδηγιών για έρευνα και αξιολόγηση (AGREE) αξιολογεί την διαδικασία δημιουργίας κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής και την ποιότητα αναφοράς τους. Το αρχικό εργαλείο AGREE έχει επικαιροποιηθεί. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες και πηγές για τη νεότερη έκδοση του εργαλείου AGREE II.

World Physiotherapy
Η Παγκόσμια Φυσικοθεραπεία προωθεί ενεργά την φυσικοθεραπεία που βασίζεται σε αποδείξεις.

Πηγές καταναλωτή

Healthdirect
Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες, ποιοτικές πληροφορίες και συμβουλές υγείας διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους σε χιλιάδες πηγές ιστοτόπων αξιόπιστων οργανισμών της Αυστραλίας. Είναι διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο,7 ημέρες την εβδομάδα, για να βοηθήσει στην λήψη ενημερωμένων αποφάσεων οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Healthfinder
Μια κυβερνητική μη κερδοσκοπική βάση δεδομένων με πληροφορίες υγείας και ανθρωπιστικές στο διαδίκτυο.

Informed Health Online
Προηγουμένως γνωστή σαν Cochrane Consumer Network website, η Informed Health Online είναι μια σύνοψη της βάσης δεδομένων ανασκοπήσεων της Cochrane για τους.

PEDro’s Consumer search
Μια διεπαφή αναζήτησης της βάσης δεδομένων για την φυσικοθεραπεία PEDro.

Δεχόμαστε με ευχαρίστηση προτάσεις για νέους συνδέσμους υψηλής ποιότητας που στηρίζουν την πρακτική που είναι βασισμένη σε αποδείξεις. Για να μας κάνετε μια πρόταση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της PEDro για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα